A început depunerea dosarelor pentru gradaţiile de merit

362

Începând de luni, 23 martie, cadrele didactice din judeţ îşi pot depune, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, dosarele de candidatură pentru obţinerea gradaţiilor de merit. Termenul limită de depunere a documentelor este 31 martie 2015.

În perioada 1-22 aprilie, dosarele depuse vor fi analizate de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, urmând ca în intervalul 23 aprilie – 13 mai să aibă loc verificarea şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare. Lista cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării va fi aprobată în perioada 14-15 mai, de către consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj şi va fi afişată până în data de 18 mai. În zilele de 19 şi 20 mai, cadrele didactice nemulţumite de punctajele obţinute pot depun contestaţii; acestea vor fi soluţionate în perioada 21-25 mai. Listele cu personalul didactic din unităţile de învăţământ, validat în vederea acordării gradaţiilor de merit, vor fi înaintate Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în perioada 28-29 mai. Gradaţia de merit reprezintă o recunoaştere financiară a performanţelor la catedră ale profesorilor, care rotunjeşte veniturile acestora cu 25% din salariu, pe o perioadă de cinci ani. Criteriile pentru acordarea acesteia sunt în pondere de 80% activităţile complexe cu valoare instructiv-educativă, 10% privind performanţele deosebite în inovarea didactică /managerială, 5% privind participarea la proiecte şi 5% privind contribuţia la dezvoltarea instituţională. Potrivit metodologiei, numărul de gradaţii care pot fi acordate se calculează astfel: “din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice şi 16% din totalul posturilor didactice auxiliare existente la nivelul inspectoratului şcolar se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic şi didactic auxiliar existente în plată, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de cinci ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau de exercitare a unei funcţii publice”. Anul trecut, în Gorj nu au fost acordate gradaţii de merit.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here