A fost pusă piatra de temelie a unei noi mănăstiri în Gorj!

1245

Biserica datează din anul 1824 şi a fost zidită de către familia Generalului Gheorghe Magheru
După încheierea hramului Sfântului Cuvios Irodion al Mănăstirii Lainici, în după-amiaza zilei de miercuri, 3 mai 2017, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, ajutat de un ales sobor de preoţi şi diaconi, a săvârşit slujba de punere oficială a pietrei de temelie a Mănăstirii «Sfântul Ioan Gură de Aur» şi «Sf. Cuv. Irodion de la Lainici» de la Cojani-Măceasca, localitate aparţinătoare administrativ Oraşului Târgu-Cărbuneşti, al cărui primar, d-l prof. Dănuţ Birău, a ţinut să fie prezent la eveniment, împreună cu un grup de săteni. Să menţionăm faptul că biserica datează din anul 1824 şi a fost zidită de către familia Generalului Gheorghe Magheru, mai exact, de către un urmaş al acestuia, pe numele său, Vlad Magheru, legat prin rudenie şi el de numele unei boieroaice căreia i se spunea Măceasca, de la care a luat numele şi comunitatea de săteni aflată pe moşia acestei boieroaice. Cu timpul, biserica s-a ruinat şi obiectele de cult au dispărut, fără să se ştie unde, dar, iată că Dumnezeu a ales momentul reînvierii acestui sfânt lăcaş, la iniţiativa Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit dr. Irineu, prin purtarea de grijă a Preacuviosului Părinte Arhimandrit, Vitalie Danciu şi a Preacuviosului Părinte Pantelimon, cu sprijinul neprecupeţit al unor oameni hotărâţi să contribuie la ajutorarea reparării şi reconstrucţiei bisericii, aflată până acum într-o stare avansată de degradare.

“Aşa a vrut Bunul Dumnezeu, ca să nu rămână Biserica aceasta părăsită lung timp şi să se risipească”
La punerea pietrei de temelie şi la oficierea slujbei de sfinţire a locului de amplasare a mănăstirii, în speţă, a paraclisului şi a chiliilor acesteia, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu avea să spună: “Aşa a vrut Bunul Dumnezeu, ca să nu rămână Biserica aceasta părăsită lung timp şi să se risipească, la fel ca orice lucru omenesc, de altfel, să fie din nou spre folosul credincioşilor, al părinţilor călugări şi al tuturor celor care vor veni să se închine la acest sfânt lăcaş. Este un prilej deosebit să aducem Slavă Lui Dumnezeu, ca să ridicăm din uitare ceva care a fost zidit de către înaintaşii noştri. Şi aşa cum aţi ascultat la sfintele rugăciuni, tot pentru punerea temeliei unei biserici, am învăţat că Dumnezeu le rânduieşte, le zideşte, iar bisericile nu se risipesc aşa de uşor, ca orice lucru omenesc, chiar dacă uneori sunt «acoperite» de timp sau poate uitate de oameni, aşa cum este biserica aceasta, rămasă aici, în câmp, dar, totuşi, la Dumnezeu însemnată! Iată, astăzi, punem oficial începutul acestei sfinte mănăstiri, unde Părintele Vitalie, Părintele Pantelimon, vor duce mai departe «flacăra» vieţii călugăreşti şi a vieţii noastre bisericeşti. Suntem martorii unui eveniment deosebit de important, pentru că biserica are temelie pe pământ, dar îşi întinde această dimensiune până în ceruri. Căci, tot ceea ce se săvârşeşte în biserică: rugăciune, Sfânta Liturghie, Sfintele Taine, Sfântul Maslu, toate sunt făcute ca ele să fie ascultate de către Stăpânul nostru, Dumnezeu, şi iată cum această rugăciune şi această cerere a noastră este făcută pe pământ, dar este ascultată de Dumnezeu în ceruri”, a subliniat Mitropolitul Olteniei.

“Să ajungă aici o mănăstire mare şi frumoasă, plină de călugări”
Înaltpreasfinţia Sa, ca un mare ierarh, i-a îndemnat pe toţi să depună eforturi stăruitoare, declarându-se optimist, cum îl ştim de fiecare dată, deoarece, aşa cum a spus: “Nădăjduim ca Bunul Dumnezeu să-i ajute pe lucrători, pe Părintele Stareţ Vitalie, pe Părintele Pantelimon, să ducă mai departe această lucrare, să fie cât mai repede adusă la bun sfârşit, ca aici să putem, cu adevărat, să ne odihnim sufletele, minţile, şi să ne curăţim interiorul nostru de tot ceea ce este rău, ca să-L vedem cu adevărat pe Bunul Dumnezeu. Rugăm pe Domnul Cel Atotputernic, pe Sfântul Ioan Gură de Aur, pe Sfântul Irodion să sporească şi să ajungă aici o mănăstire mare şi frumoasă, plină de călugări, ca să revenim aici cu bucurie şi să ne «încărcăm» sufletele de rugăciune şi de viaţă duhovnicească. Întărim în rugăciunile noastre pe Părintele Vitalie şi pe Părintele Pantelimon, să aibă curaj, bărbăţie, întotdeauna nădejde de la Bunul Dumnezeu, întărim în rugăciune şi pe cei care vor ajuta, pe fratele Ilie şi pe toţi cei care sunt aproape aici, pe toţi, ca de la mână la mână, să ajutăm ca Dumnezeu să primească osteneala noastră şi urmaşii noştri să se bucure de această mănăstire a Sfântului Ioan Gură de Aur şi a Sfântului Irodion. Fie ca pacea Domnului să fie în locul acesta şi peste noi toţi, Amin”! Aşadar, după oficierea slujbei de sfinţire, urmează ca în scurtă vreme să înceapă cu hotărâre lucrările de reconstrucţie şi de înfrumuseţare a sfântului lăcaş pe care Dumnezeu îl va înscrie cu siguranţă în zestrea lăcaşelor Sale minunate de aleasă închinăciune.
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here