A fost publicată lista finală a noilor experți în management educațional

1007

Rezultatele finale ale concursului de selecție a cadrelor didactice în vederea constituirii Corpului Național de Experți în Management Educațional (CNEME) au fost publicate, ieri, pe site-ul cneme.edu.ro. Până la sfârșitul acestei luni, va fi emis și ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul Naţional de Experţi în Management Educaţional.

Din Gorj, pe lista finală a candidaților promovați în urma evaluării portofoliilor depuse la concursul de selecție pentru constituirea CNEME figurează 34 de cadre didactice. În urma afișării rezultatelor inițiale ale selecției, la nivelul județului nostru s-au înregistrat cinci contestații, însă niciuna dintre ele nu a fost admisă. Reamintim că la concursul pentru dobândirea calității de expert în management educațional, necesară pentru cei care doresc să ocupe o funcție de conducere în învățământ, poate participa orice cadru didactic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educațional; este titular în învățământ și are cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor; a obținut calificativul „foarte bine“ în ultimii 4 ani și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent; nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere sau de îndrumare și control în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul național al experților în management educațional.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here