A fost publicat calendarul admiterii la liceu

353
Sute de elevi si familiile lor au luat cu asalt Scoala Centrala din Capitala pentru a primi adeverinta de inscriere in clasa a lX-a, majoritatea solicitantilor reprezentind cazuri speciale sau tineri care nu au fost repartizati in nici o unitate de invatamint.

Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 a fost publicat, vineri, în Monitorul Oficial. Potrivit documentului, prima repartizare computerizată a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor va avea loc pe 12 iulie 2017.

Conform Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, pentru anul şcolar 2017-2018, repartizarea computerizată a absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se va face într-o singură etapă. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se va calcula ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Prima repartizare, pe 12 iulie
Potrivit calendarului aprobat de MENCȘ, până la data de 3 iulie 2017 va fi afișată, în fiecare unitate de învățământ gimnazial, lista candidaților, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. În perioada 3 – 5 iulie vor fi eliberate fișele de înscriere pentru candidații care solicită să participe la admitere în alt județ. Perioada 3 – 6 iulie este rezervată completării opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginți, și introducerii în baza de date computerizată a datelor din aceste fișe de înscriere. Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator se vor face în perioada 4 – 7 iulie, urmând ca prima repartizare computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2017 – 2018 să aibă loc pe 12 iulie 2017. Listele candidaților repartizați vor fi afișate pe 13 iulie, după care aceștia vor avea termen până pe 17 iulie să-și depună dosarele de înscriere la școlile la care își vor continua studiile. La înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate, cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unităţii de învăţământ învestit cu astfel de competenţe. Pentru rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, repartizarea candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizaţi în etapa repartizării computerizate este prevăzută perioada 19 – 21 iulie.

A doua repartizare, pe 8 septembrie
O a doua etapă de admitere în învăţământul liceal de stat, pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018 va debuta pe 24 iulie, odată cu afișarea situaţiei locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă. Primirea cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare se va face în perioada 4 – 7 septembrie, iar repartizarea acestora va avea loc în data de 8 septembrie.

Admiterea în învățământul seral și cel cu frecvență redusă începe pe 3 iulie
În ceea ce privește admiterea candidaţilor din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018 în învăţământul seral şi cel cu frecvenţă redusă, aceasta se va desfășura conform următorului calendar: 18 – 19 iulie – înscrierea candidaților, 19 – 21 iulie – repartizarea candidaților. Centrul special de înscriere pentru candidaţii din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2017-2018 va fi anunțat până la data de 5 mai.

Calendarul admiterii candidaţilor pe locurile speciale pentru romi şi a candidaţilor pentru învăţământul special
Potrivit documentului aprobat de MENCȘ, locurile speciale pentru candidații romi vor fi afișate până pe 12 mai, iar data limită pentru primirea cererilor de înscriere pe aceste locuri este 16 iunie 2017. Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru romi se va face în perioada 6 – 7 iulie. În ceea ce privește înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special, aceasta se va desfășura în perioada 6 – 8 iulie.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here