A debutat prima ediție a Concursului Național de Creație Artistică și Literară “Ziua Brâncuși”

236

Asociația cultural-istorică “Dumitru și Maria Pleniceanu” și Asociația “Acasă la Brâncuși” organizează în perioada 23 ianuarie – 19 februarie 2019 Concursul Național de Creație Artistică și Literară “Ziua Brâncuși”, ediția I.

Organizatorii își propun să omagieze personalitatea sculptorului Constantin Brâncuși, prin promovarea acestuia și a operei sale în rândul tinerilor, atât cei care studiază în școlile din România, cât și cei care studiază în străinătate (Diaspora). În fiecare an, la 19 februarie, se sărbătoreşte Ziua Națională Brâncuşi, amintind de data naşterii marelui sculptor român, respectiv 19 februarie 1876, cel care a dus România în universalitatea lumii prin lucrările sale de artă. Președinta juriului ediției din acest an a Concursului Național de Creație Artistică și Literară “Ziua Brâncuși” este artista gorjeană Ilina Schileru. Participarea la acest concurs este opțională și individuală. Se adresează elevilor din clasele V-VIII din învățământul de stat și privat din România și elevilor români care studiază în școli din străinătate. La acest concurs nu se percep taxe de participare din partea elevilor sau alte contribuții financiare. Concursul se desfăşoară la București, în data de 19 februarie 2019, premierea și lansarea celor două volume cu ISBN urmând a avea loc în data de 16 martie 2019. Ca obiective, concursul își propune să încurajeze elevii spre cunoașterea culturii românești și universale, în general, a operei lui Constantin Brâncuși, în special, descoperirea și dezvoltarea dragostei pentru frumos şi cultivarea sensibilităţii artistice, a expresivităţii şi creativităţii, descoperirea şi dezvoltarea aptitudinilor artistice și literare la elevi, valorificarea experienţei pozitive a cadrelor didactice în abordarea educaţiei culturale, dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului artistic și literar şi formarea viitorului consumator de cultură.
Concursul cuprinde 2 secțiuni, fiecare cu două subsecțiuni, cu participare indirectă:
Secțiunea pentru elevii din școlile românești
1.a. Creație artistică – Participanții vor realiza o lucrare artistică (desen), într-o manieră individuală inspirată din tema concursului, pe suport de hârtie, respectând formatul STAS A4, care să conțină la alegere, un portret al sculptorului Constantin Brâncuși, o sculptură a acestuia sau o operă imaginată pe care artistul ar fi putut să o creeze. Tehnica de realizare a desenului este în creion, cărbune sau grafit, prin respectarea gradului de corespondență al lucrărilor cu tema anunțată/încadrarea în specificul concursului, viziunea artistică a elevilor, aranjarea obiectului/obiectelor, adică unitatea compoziției, execuția tehnică a lucrării și claritatea obiectului/obiectelor. Lucrările care depăşesc dimensiunile menţionate şi nu abordează aspectul tematic propus nu vor fi admise în concurs.
1.b. Creație literară – Participanții vor redacta o lucrare (eseu) în limba română de 2-4 pagini sau maxim 2000 de cuvinte, în Word, caractere Times New Roman, dimensiunea 12, spațiere 1,5. Tema lucrării este inspirată din viața și opera lui Constantin Brâncuși, la alegere din biografia, creația artistică, analiza și critica operei brâncușiene. Se vor avea în vedere mesajul, claritatea, coerența, originalitatea, creativitatea și unitatea lucrării, respectând standardele de realizare și redactare a unui eseu. Lucrările care nu respectă standardele menţionate şi nu abordează aspectul tematic propus nu vor fi admise în concurs.
Secțiunea pentru elevii români din Diaspora
2.a. Creație artistică – Participanții vor realiza o lucrare artistică (desen), într-o manieră individuală inspirată din tema concursului, pe suport de hârtie, respectând formatul STAS A4, care să conțină la alegere, un portret al sculptorului Constantin Brâncuși, o sculptură a acestuia sau o operă imaginată pe care artistul ar fi putut să o creeze.
Tehnica de realizare a desenului este în creion, cărbune sau grafit, prin respectarea gradului de corespondență al lucrărilor cu tema anunțată/încadrarea în specificul concursului, viziunea artistică a elevilor, aranjarea obiectului/obiectelor, adică unitatea compoziției, execuția tehnică a lucrării și claritatea obiectului/obiectelor. Lucrările care depăşesc dimensiunile menţionate şi nu abordează aspectul tematic propus nu vor fi admise în concurs.
2.b. Creație literară – Participanții vor redacta o lucrare (eseu) în limba română de 2-4 pagini sau maxim 2000 de cuvinte, în Word, caractere Times New Roman, dimensiunea 12, spațiere 1,5. Tema lucrării este inspirată din viața și opera lui Constantin Brâncuși, la alegere din biografia, creația artistică, analiza și critica operei brâncușiene. Se vor avea în vedere mesajul, claritatea, coerența, originalitatea, creativitatea și unitatea lucrării, respectând standardele de realizare și redactare a unui eseu. Lucrările care nu respectă standardele menţionate şi nu abordează aspectul tematic propus nu vor fi admise în concurs.
Fiecare participant la concurs va fi îndrumat de un cadru didactic; acesta va obține din partea organizatorilor un certificat de participare în calitate de profesor coordonator. O comisie de evaluare a Concursului Național de Creație Artistică și Literară “Ziua Brâncuși” formată din șase membri (3 membri pentru subsecțiunea Creație Artistică și 3 membri pentru subsecțiunea Creație Literară) va evalua în data de 19 februarie 2019 lucrările transmise de participanţi, în funcţie de calitatea artistică și literară a acestora fiind acordate premii câştigătorilor (trofee, diplome și medalii pentru Locurile I, II, III și Mențiune, conform precizărilor din prezentul Regulament). Toți elevii vor primi diplome de participare. Cadrele didactic coordonatoare vor obține din partea organizatorilor un certificat de participare în calitate de profesor coordonator. Lucrările premiate vor apărea în două volume cu ISBN, pentru fiecare subsecțiune în parte.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here