914 contracte de asigurare socială pentru viitor, încheiate la CJP

250

Conducerea Casei Județene de Pensii (CJP) Gorj a prezentat la mijlocul acestei săptămâni situația prezentă a contractelor de asigurare socială pentru viitor, acestea fiind de două tipuri: cele încheiate anterior datei de 31 decembrie 2017; cele încheiate ulterior acestei date.

Principalele deosebiri între cele două categorii de contracte de asigurare socială se referă la: beneficiile ce pot fi solicitate în schimbul achitării contribuţiilor de asigurări sociale şi anume – în baza primului tip de contract de asigurare, titularul poate solicita – pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată, pensia anticipată parţială, pensia de invaliditate, pensia de urmaş şi ajutor de deces, pe când cel de al doilea tip de contract de asigurare poate fi valorificat doar pentru pensia de limită de vârstă şi ajutor de deces; nivelul venitului asigurat şi implicit valoarea contribuţiilor datorate. Legislaţia privind contractele de asigurare încheiate după data de 31 decembrie 2017 prevede un venit minim asigurat mai mare. Contractul de asigurare socială se încheie, în formă scrisă, între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei. Acest tip de contract produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii. Contractele de asigurare pot fi modificate prin act adiţional la iniţiativa asiguratului sau, după caz, tutorelui, curatorului ori mandatarului acestuia desemnat prin procură specială. Plata contribuţiei de asigurări sociale se face lunar de către persoanele asigurate sau, în numele lor, de către orice altă persoană, în contul casei teritoriale de pensii cu care a fost încheiat contractul de asigurare socială. Plata contribuţiei de asigurări sociale se poate face şi anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni. Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.Potrivit situației furnizate de CJP Gorj, la data de 31 decembrie 2017 erau încheiate un număr totală de 1.388 de contracte de asigurare socială, care au cunoscut un trend descendent pentru anul 2018. Astfel, la data de 31 octombrie 2018, CJP Gorj avea încheiate 914 contracte de asigurare socială pentru viitor, constatându-se o scădere cu 34,15% față de anul anterior. Această scădere se datorează în principal: reducerii interesului cetăţenilor, începând cu 1 ianuarie 2018, de a încheia contracte de asigurare ca urmare a diminuării beneficiilor obţinute în baza acestei asigurări, respectiv posibilitatea de a solicita numai pensie pentru limită de vârstă; puţini cetăţeni au posibilitatea financiară de a achita contribuţiile lunare impuse de noua legislaţie şi anume: anterior 1 ianuarie 2018 contribuţia datorată era de 288 de lei; la 1 ianuarie 2018 contribuţia datorată era de 364 lei; începând cu 1 aprilie 2018 contribuţia datorată s-a majorat la 475 lei. În ceea ce priveşte valoarea medie a sumelor asigurate aferente contractelor active, se observă o creştere a acestei valori, datorată în special creşterii valorii minime asigurate, respectiv de la 1.437 lei la 1.900 lei. Plata cu întârziere a contribuţiei de asigurări sociale generează obligaţia de plată a unor dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform reglementărilor legale în materie. Stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat şi plătit, conform legii, contribuţia de asigurări sociale, inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente şi este asimilat condiţiilor normale de muncă.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here