85 de gorjeni vor să fie judecători sau procurori

308

Numele a 85 de gorjeni se regăsesc pe lista celor aproape 4.000 de candidaţi admişi pentru susţinerea examenul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii (INM). Concursul se desfăşoară în perioada 25 iunie – 2 octombrie 2013, pentru ocuparea unui număr de 200 de locuri de auditori de justiţie, dintre care 100 pentru funcţia de judecător şi 100 pentru cea de procuror.

Pentru a se putea înscrie la examenul de admitere la INM, candidaţii au trebuit să îndeplinească mai multe condiţii: să aibă cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplină de exerciţiu, să fie licenţiaţi în drept, să cunoască limba română şi să nu aibă antecedente penale sau cazier fiscal. Candidaţii care au trecut de etapa de verificare a îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs vor susţine prima probă în data de 25 august. Această primă probă scrisă eliminatorie constă într-un test tip grilă de verificare a cunoştinţelor juridice la materiile: drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal. Pentru a fi declaraţi admişi la această probă, candidaţii vor trebui să obţină cel puţin nota 7. Următoarea probă de examen se va desfăşura în data de 8 septembrie, când candidaţii vor susţine un test grilă de verificare a raţionamentului logic. Pentru a fi declaraţi admişi la această probă, candidaţii trebuie să răspundă corect la minimum 30 de întrebări din cele 100 care vor fi punctate. Candidaţii care vor trece de cele două probe eliminatorii vor participa, în perioada 20 – 30 septembrie, la proba de interviu; aceasta constă în elaborarea în scris a unei analize cu privire la un subiect extras de către candidat, susţinerea orală a acestuia şi analiza orală a unei speţe cu elemente de etică specifice profesiei. Nota obţinută la concurs este suma notelor obţinute în cele doua etape, calculată în raport cu următoarea pondere: 75% – nota de la prima etapa şi 25% – interviul. Rezultatele finale vor fi afişate în data de 2 octombrie. Cei 85 de gorjeni concurează, alături de ceilalţi candidaţi, pentru ocuparea a 200 de posturi de auditori de justiţie. Dintre cele 200 de posturi de auditori de justiţie, 100 sunt alocate pentru ocuparea funcţiei de judecător şi 100 pentru ocuparea funcţiei de procuror. La finalizarea primului an de studii, auditorii de justiţie vor opta, în ordinea mediilor şi în raport cu numărul posturilor, pentru funcţia de judecător sau cea de procuror.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here