84 de rentieri gorjeni au primit banii pe 2013

243

Renta viageră aferentă anului 2013 a fost plătită în această săptămână fermierilor gorjeni care şi-au vizat carnetele de rentier până pe data de 31 august a.c. Sumele plătite rentierilor gorjeni se ridică la peste 91.000 lei.

Constantin Negrea, directorul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Gorj, spune că până la finele lunii trecute îşi vizaseră carnetele de rentier 84 de beneficiari gorjeni. “Numărul lor este mai mic faţă de anul trecut când am înregistrat 93 de beneficiari dar nu pentru că oamenii nu vor să îşi vizeze carnetele ci pentru că între timp au decedat. Acum, avem 84 de beneficiari la nivelul judeţului cărora le-au fost plătită suma de 20.801 euro, adică 91.918 lei. Cei care beneficiază de un cuantum de 100 euro au o suprafaţă agricolă de 139,22 hectare, iar la cei care au primit câte 50 euro, suprafaţa terenurilor deţinute este de 137,57 hectare”, a declarat Constantin Negrea.
Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa, ori încheie acord cu investitorul (se aplică persoanelor care au solicitat obţinerea calităţii de rentier până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv). Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat sau pentru care s-a încheiat acord cu investitorul şi echivalentul a 50 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat.
Plata rentei viagere agricole se face în lei, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de BNR din anul pentru care aceasta se datorează. Banii ajung la beneficiarii gorjeni prin mandat poştal sau virament bancar. Renta viageră se plăteşte într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată. Potrivit prevederilor art. 7 –Titlul XI din Legea 247/2005 cu modificările şi completările ulterioare, “renta viageră agricolă se plăteşte dacă terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, întreg anul calendaristic. În cazul în care contractul de arendare încetează, renta viageră agricolă se va plăti în anul următor doar dacă rentierul încheie, în maximum 30 de zile de la încetare, un nou contract, considerându-se astfel continuitate în arendare”. Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul respectiv poate fi încasată de moştenitorii săi pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moştenitor.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here