Bondoc: „Sistemul cardului de sănătate nu trebuie să creeze disconfort pacienţilor”

259

Modificarea ordinelor CNAS-MS nr. 388/186/2015 şi nr. 185/2015 a creat baza legală pentru asigurarea accesului la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale a persoanelor asigurate care nu pot prezenta cardul naţional de asigurări sociale de sănătate sau, din motive tehnice, nu pot utiliza acest document. Conducerea Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj face un apel la furnizorii de servicii medicale din judeţul nostru, solicitându-le să facă toate demersurile necesare pentru ca sistemul cardului de sănătate să funcţioneze în parametrii normali, fără să se creeze disconfort pacienţilor.

Pentru a nu îngrădi accesul asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, cât şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale trebuie avute în vedere mai multe aspecte. Astfel, asiguraţii care nu necesită asistenţă medicală nu sunt obligaţi să se adreseze unui furnizor de servicii medicale doar pentru activarea cardului. Acest lucru se poate efectua în perioada următoare, cu ocazia vizitelor la medic, în caz de necesitate, conform drepturilor statuate prin normele legale în vigoare. La prezentarea unui cetăţean pentru acordarea de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, furnizorii aflaţi în contract cu o casă de asigurări de sănătate vor solicita acestuia dovada calităţii de asigurat, respectiv cardul naţional de asigurări sociale de sănătate sau adeverinţă de asigurat cu valabilitate de trei luni de la data emiterii pentru cei care refuză cardul naţional din motive religioase sau de conştiinţă sau adeverinţa înlocuitoare pentru cei cărora li se va emite card naţional duplicat şi vor acorda serviciile prevăzute în pachetul de baza sau minimal, după caz.

Calitatea de asigurat se poate verifica online
În situaţia în care o persoană nu poate prezenta cardul (fie că nu a intrat în posesie, fie nu îl poate prezenta la furnizor) sau din motive tehnice cardul nu poate fi utilizat, se va proceda la verificarea calităţii de asigurat prin intermediul aplicaţiei instalate pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html. „În cazul în care persoana figurează neasigurată, se vor acorda serviciile din pachetul minimal, iar pacientul va fi îndrumat către casa de asigurări de sănătate pentru a întocmi procedurile necesare în vederea dobândirii calităţii de asigurat. În cazul în care persoana figurează asigurată, se vor acorda serviciile prevăzute în pachetul de bază”, confirmă Daniel Bondoc, preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj. Pentru persoanele cărora nu li s-a emis cardul, situaţie care se poate verifica prin intermediul aplicaţiei instalate pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html se vor acorda serviciile medicale corespunzătoare în baza calităţii de asigurat sau neasigurat, după caz. „În speranţa că toţi participanţii din sistemul de sănătate înţeleg necesitatea şi importanţa implementării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate în sistem, trebuie respectate întocmai prevederile legale în vigoare şi asigurate condiţii normale de desfăşurare a actului medical. Trebuie făcute toate demersurile necesare pentru ca sistemul cardului de sănătate să funcţioneze în parametrii normali, fără să se creeze disconfort pacienţilor”, conchide preşedintele CJAS Gorj.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here