79 de boli pot fi tratate în spitalizare de zi

431

La nivelul judeţului Gorj, începând din această vară, la spitalizarea de zi au fost acceptați și doi furnizori privați. Astfel, gorjenii pot beneficia de spitalizare de zi nu doar la unitățile de stat, ci și la două clinici private, una funcționând în Târgu-Jiu, iar cealaltă la Țicleni. Sunt 79 de boli care ar trebui tratate în spitalizarea de o zi. Pe listă se regăsesc febra, otita, leşinul, durerile de cap, reacţiile alergice, dar şi adenomul de prostată, pietrele la rinichi, avortul, ocluzia intestinală, chisturile, abcesele, leziunile cutanate sau colica biliară.

Paturile de spitalizare de zi sunt trecute separat într-o evidenţă a unității şi nu se includ în numărul total de paturi de spitalizare continuă. Spitalizarea de zi se organizează separat faţă de zona de spitalizare continuă, cu acces facil la ambulatoriu, la farmacie, laboratoarele de investigaţii şi tratament, cu respectarea criteriilor de organizare spaţial-funcţională şi cu asigurarea unei zone de aşteptare pentru pacienţi şi însoţitori.
Sunt 79 de boli care ar trebui tratate în spitalizarea de o zi. Pe listă se regăsesc febra, otita, leşinul, durerile de cap, reacţiile alergice, dar şi adenomul de prostată, pietrele la rinichi, avortul, ocluzia intestinală, chisturile, abcesele, leziunile cutanate sau colica biliară.
Asistența medicală spitalicească în regim de spitalizare de zi cuprinde îngrijiri de tip acut și îngrijiri de tip cronic și se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare: a) urgenţe medico-chirurgicale, ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore; b) diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.

Mai mulţi furnizori pentru spitalizarea de zi
Daniel Șurlea, președinte-director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj, confirmă faptul că avem noi furnizori de servicii pentru spitalizarea de zi. „Pe lângă spitalele noastre, la spitalizare de zi au mai intrat în relație contractuală cu noi încă doi furnizori privați. Unul își desfășoară activitatea în Târgu-Jiu, iar celălalt în Țicleni”, a confirmat Șurlea.
Serviciile necesare pentru diagnosticarea, tratarea sau monitorizarea pacientului care se efectuează în regim de spitalizare de zi pot avea caracter plurispecializat și/sau multidisciplinar, pot fi invazive, pot fi urmate de reacții adverse sau risc de urgență pe timpul efectuării lor sau corelate cu starea de sănătate a pacientului, impunând supraveghere medicală care nu poate fi efectuată în ambulatoriu. Serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă și de zi se acordă pe baza biletului de internare eliberat de: medicul de familie; medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare; medicii din unităţile de asistenţă medico-socială, medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică; medicii de medicina muncii.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here