77 de fermieri gorjeni au cerut la APIA decontarea motorinei pe 2017

326

3 ianuarie 2017 a fost ultima zi pentru depunerea de către fermieri la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Gorj a cererilor de solicitare a acordului prealabil pentru finanţare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2017.

Potrivit lui Mihai Versin, directorul adjunct al APIA Gorj, deşi termenul iniţial de depunere al solicitărilor fusese stabilit pentru data de 31 decembrie 2016, acesta a fost prelungit până la 3 ianuarie 2017 inclusiv, deoarece ziua amintită anterior era una nelucrătoare. “Termenul de depunere al cererilor de solicitare pentru acordul prealabil aferente motorinei utilizate în agricultură în anul 2017 a fost ziua de 3 ianuarie. În total, la APIA Gorj, au fost înregistrate 77 de cereri din partea fermierilor gorjeni”, a declarat Mihai Versin.
Cererea de acord prealabil pentru finanţare se depune anual, pentru fiecare an calendaristic aferent perioadei de aplicare a schemei de ajutor de stat reglementată prin Hotărârea Guvernului nr.1174/2014, respectiv 2015-2020 inclusiv. Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către Centrul Judeţean APIA Gorj în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de acord.
Persoanele fizice pot fi acceptate ca potenţiali beneficiari ai prezentei scheme dacă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri trimestriale, se autorizează ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală. Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc următoarele condiţii, în funcţie de sectorul/sectoarele vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare în care îşi desfăşoară activitatea: să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să deţină ID fermier); să fie înscrişi în evidenţele APIA cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz; să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafeţele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţiile protejate (sere şi solarii), precum şi cu efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, cu excepţia suprafeţelor aferente legumelor cultivate în spaţii protejate. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha; să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat; să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here