69 de localități din județ, verificate la capitolul salubrizare

275

Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Gorj a acționat în această perioadă de tranziție în anotimpul primăvara, când se pot produce inundații generate de revărsări cursuri de apă sau din scurgeri de pe versanți.

Ministerul Apelor și Pădurilor a organizat pentru perioada 26 martie – 30 aprilie 2018, o acțiune de verificare a modului în care au fost salubrizate  cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţi, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari, pe raza județului Gorj. Conform Ordinului Prefectului judeţului Gorj, a fost constituită o Comisie mixtă formată din două echipe alcătuite din reprezentanți ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj, Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Lt.col.Dumitru Petrescu” al Județului Gorj, Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Gorj și Gărzii Forestiere Râmnicu Vâlcea, care au verificat următoarele aspecte: existenţa depozitelor de deşeuri şi de material lemnos pe malurile şi în albiile cursurilor de apă,  precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor; existenţa depozitelor de material lemnos pe formaţiunile torenţiale din apropierea zonelor locuite; modul în care au fost realizate/întreţinute şanţurile şi rigolele de scurgere a apelor pluviale în localităţi.

”În perioada 2-20 aprilie 2018, au fost controlate cursurile de apă, cadastrate și necadastrate de pe raza a 69 U.A.T.-uri din județ; acolo unde s-a constatat existența pe malurile și în albiile cursurilor de râu sau în secțiunile de scurgere a podurilor și podețelor depozite de deșeuri de orice fel, au fost întocmite procese verbele în care au fost stabilite măsuri exacte și termene scurte pentru salubrizarea zonelor. Referitor la modul executării și întreținerii șanțurilor și rigolelor în localități s-a constatat că în majoritatea localităților starea lor era parțial corespunzătoare, acțiunea fiind în desfășurare la data controalelor efectuate. Toate primăriile controlate au obligația notificării Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj și Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Gorj, cu privire la modul de realizare a măsurilor impuse în urma controalelor desfășurate”, se arată într-o informare transmisă la finele săptămânii trecute de către conducerea SGA Gorj.

De asemenea, specialiștii SGA Gorj transmit faptul că, urmare a ploilor abundente căzute și aportului de apă din sol, s-a accentuat fenomenul de alunecare teren și eroziune mal stâng râu Amaradia, zona Bustuchin, în dreptul proprietăților cetățenilor Ularu Aurel și Cârloiu Vasile pe circa 50 m lungime și 25 m adâncime. În urma deplasării în teritoriu a reprezentanților Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj și Primăriei comunei Bustuchin, au fost constatate cele menționate, fiind evidente eroziuni de mal și în aval pe cca 20 m pe malul stâng al râului Amaradia. S-a observat în dreptul eroziunii o alunecare de teren care a antrenat material  erodat spre albia minoră a râului Amaradia, producând blocarea secțiunii albiei pe aproximativ 100 de metri. Vârful alunecării de teren este vizibil în zona caselor spre drum, observându-se crăpături la garajul și casa proprietarului Cârloiu Vasile. În prezent, echipele SGA întocmesc documentație tehnică pentru executarea unei lucrări în regim de urgență astfel încât să se realizeze o secțiune optimă de tranzitare a viiturii și de stopare a fenomenului de eroziune.

Prevenții pe cursurile de apă
Conform Programului Tehnic pe anul 2018, Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj a demarat din surse proprii, lucrări în vederea asigurării secţiunii de scurgere la ape mari, care au rolul de a diminua riscul unor eventuale inundaţii, protejând populaţia şi bunurile materiale, pe cursurile de apă: Rasova la Tămășești, Jilț la Bolboși, amonte pod Siacu și la Slivilești, Măceșu la Novaci. Tot în această perioadă, specialiștii județeni procedează la repartizarea suprafețelor pentru închirieri covor vegetativ pe diguri, în vederea cosirii ierbii. ”Pentru monitorizarea nivelurilor şi debitelor de pe cursurile de apă, Staţia Hidrologică Târgu-Jiu a efectuat pe parcursul acestei săptămâni măsurători de debite, ridicare profile și panta topografică, îndrumare și control activitate hidrometrică la stațiile Godinești, Telești, Turburea, Târgu-Cărbunești și Turceni, pe râurile Tismana, Bistriţa, Gilort și Jilţ, precum şi lucrări de întreţinere a staţiilor automate din Programul Deswat, debitele măsurate fiind ușor variabile, fără a fi depășite mărimile caracteristice de apărare împotriva inundațiilor”, se mai precizează în comunicatul emis de șeful SGA Gorj.
Izabella Molnar

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here