65 de rentieri gorjeni şi-au vizat carnetele la APIA

129

fermierVizarea carnetelor de rentier agricol pentru anul 2012 se poate face la nivelul judeţului nostru până la data de 31 august. Pentru vizarea carnetului, rentierii gorjeni trebuie să se prezinte personal sau prin mandatar, în baza unei procuri notariale autentice, la Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Gorj.

“Pentru vizarea carnetelor de rentier, aşteptăm fermierii să vină la sediul nostru cu actul de identitate, carnetul de rentier, documente de coordonate bancare şi să completeze o declaraţie pe propria răspundere privind situaţia contractelor de arendă. În judeţul nostru, figurează 139 de fermieri cu carnet de rentier agricol, iar renta viageră este de 100 euro pe an de hectar pentru cei care au vândut terenul şi 50 de euro pe an de hectar pentru cei care l-au arendat. Plata rentei se va face prin mandat poştal sau prin virare în contul bancar de către APIA Bucureşti după data de 31 august 2012”, a declarat Corina Dorobanţu, directoarea APIA Gorj. Aceasta a precizat că până la ora actuală, la aproape trei luni după ce s-a dat startul vizării carnetelor pe acest an, un număr de 65 de fermieri din judeţul nostru s-au prezentat la sediul APIA Gorj pentru a-şi viza carnetele.

Condiţii de plată

În cazul decesului rentierului agricol, renta datorată acestuia poate fi încasată de moştenitorii săi, care se vor prezenta la sediul APIA cu următoarele documente: carnetul de rentier al defunctului; certificatul de deces; certificatul de moştenitor; B.I./C.I. al moştenitorului; împuternicire notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei (în cazul în care sunt mai mulţi moştenitori); document coordonate bancare. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a preluat, începând cu 1 februarie 2011, conform prevederilor OUG nr. 70/2010 şi ale OUG nr. 125/2010, activitatea desfăşurată de Oficiul Naţional de Rentă Viageră Agricolă din cadrul Agenţiei Domeniilor Statului, iar centrele judeţene APIA au preluat activitatea desfăşurată de birourile judeţene ale Oficiului Naţional de Rentă Viageră Agricolă. Totodată, în cazul în care rentierul agricol deţine documente care fac obiectul acordării rentei viagere agricole, prin care se modifică suprafeţele arendate, înstrăinate, dobândite în cursul anului 2011, este necesar să depună la dosar o cerere de reanalizare a dosarului, precum şi prezentarea documentelor doveditoare, în original, care vor sta la baza recalculării rentei viagere agricole pentru anul 2012. Renta viageră agricolă se acordă persoanelor care au dobândit calitatea de rentier agricol până la data de 31 decembrie 2009.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here