620 de lei, restituiţi consumatorilor de inspectorii CJPC

153

Pe parcursul lunii iulie 2012, activitatea Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Gorj s-a concretizat prin efectuarea unui număr de 101 acţiuni de control având ca scop verificarea respectării prevederilor legale privind protecţia consumatorilor în cadrul activităţilor de comercializare a produselor şi de prestare a serviciilor.

În cadrul acestor acţiuni au fost cercetate şi soluţionate un număr de 11 petiţii din partea consumatorilor care sesizau aspecte din activitatea operatorilor economici sau reclamau produse cu deficienţe sau servicii prestate necorespunzător, numărul sesizărilor înregistrate fiind de 25. „În urma reclamaţiilor au fost dispuse măsuri de înlocuire a produselor sau de reparaţii fără costuri pentru produsele constatate cu deficienţe, fiind restituită consumatorilor suma totală de 618 lei, aceasta reprezentând contravaloarea produselor”, a precizat, Anca Daniela Michi, comisarul interimar şef al CJPC Gorj.

Verificări amănunţite
Reprezentanţii instituţiei ne informează că au fost verificate: produse alimentare şi agroalimentare, produse nealimentare, prestarea serviciilor alimentare şi nealimentare către consumatori. Acţiunile de control s-au desfăşurat pe raza judeţului Gorj, fiind verificaţi un număr de 101 operatori economici, dintre aceştia un număr de 69 încălcând normele de comercializare a produselor şi prestare a serviciilor către consumatori, fiind sancţionaţi contravenţional. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 78.800 lei. De asemenea au fost dispuse măsuri de limitare a consecinţelor prestării/comercializării unor produse alimentare ori nealimentare şi servicii, care nu sunt în concordanţă cu dispoziţiile legale în sensul: opririi temporare de la comercializare de produse în valoare totală de 5.384 lei şi opririi definitive de la comercializare de produse în valoare totală de 461,10 lei.

O serie de neconformităţi
Abaterile constatate au fost: comercializarea produselor fără afişarea datei durabilităţii minimale, informarea incompletă a consumatorilor prin neînscrierea în mod vizibil şi lizibil a numelui şi a adresei producătorului/importatorului, neafişarea preţului/unitatea de măsură, nerespectarea temperaturilor de depozitare a produselor alimentare, spaţiile în care se presta activitate de alimentaţie publică nu erau dotate cu sisteme de ventilaţie funcţionale care să asigure eliminarea aerului viciat, neafişarea, la loc vizibil, de indicatoare prin care consumatorii să fie avertizaţi că este interzis fumatul, vânzarea la bucată a ţigaretelor, documentele de însoţire a produselor nu erau complete. Şi nu în ultimul rând indicaţiile furnizate de aparatele de măsură utilizate pentru determinarea cantităţii produselor nu erau clare şi vizibile pentru consumator.
ANDRADA BĂRĂITARU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here