60 de candidaţi la statutul de expert în managementul educaţional

142

60 de cadre didactice din judeţul Gorj au fost admise în etapa de selecţie online a concursului pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi în Managementul Educaţional. Portofoliile acestora vor fi evaluate în perioada 6 – 14 martie, urmând ca rezultatele evaluării să fie afişate pe data de 15 martie.

Ministerul Educaţiei a făcut publică lista cu candidaţii admişi în etapa de selecţie online a concursului de selecţie pentru constituirea Corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2013. La nivelul judeţul Gorj s-au înscris în această etapă 60 de cadre didactice, dintre care 55 evaluabili la IŞJ şi 5 la Ministerul Educaţiei. Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Educaţiei, cinci dintre candidaţii la statutul de expert în managementul educaţional ocupă în prezent funcţia de director al unor unităţi de învăţământ din judeţ; este vorba de Mariana Avrămescu (Şcoala Gimnazială Negreni), Gheorghe Budulan (Şcoala Gimnazială Drăguţeşti), Cristina Drăghici (Şcoala Gimnazială „George Uscătescu” Târgu-Cărbuneşti), Iulian Giurgescu (Şcoala Gimnazială Slivileşti) şi Nicoliţa Hurezanu (Şcoala Gimnazială Căpreni). De asemenea, la concurs s-au mai înscris şi directorii adjuncţi a altor patru unităţi de învăţământ din judeţ: Marin Doru Belega (Colegiul Auto „Traian Vuia” Târgu-Jiu), Ion Răuţ (Liceul Tehnologic Tismana), Mihaela Ştefănescu (Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu-Jiu) şi Constantin Traşcă (Liceul Tehnologic Turceni). Pe lista celor care vor să devină experţi în managementul educaţional se mai află şi inspectorul şcolar general adjunct Marius Badea, precum şi inspectorul Georgeta Popescu, recent numită în funcţia de purtător de cuvânt al IŞJ Gorj.

Portofoliile candidaţilor, evaluate până pe data de 14 martie
Portofoliile candidaţilor admişi în această primă etapă a concursului de selecţie a experţilor în managementul educaţional vor fi evaluate în intervalul 6-14 martie de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratelor şcolare, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei. Fiecare dosar trebuie să cuprindă o cerere de înscriere, un CV, copii legalizate după actele de studii, certificatul de naştere, certificatul de căsătorie, dacă este cazul, actul de titularizare în învăţământ, certificate de acordare a gradelor didactice sau a titlului ştiinţific de doctor, documentul echivalent carnetului de muncă, adeverinţa în original cu calificativele din ultimii 4 ani, cazierul judiciar în original şi o declaraţie pe propria răspundere care să confirme că documentele ataşate îi aparţin candidatului. De asemenea, la dosar trebuie ataşat un portofoliu personal cu acte care să dovedească absolvirea unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional, experienţă managerială dobândită, performanţe deosebite în inovare didactică sau managerială şi participarea la proiecte. Pe data de 15 martie, rezultatele selecţiei vor fi validate de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi vor fi afişate la sediul IŞJ Gorj, în ordinea descrescătoare a punctajelor. Eventualele contestaţii pot fi depuse în perioada 18 – 23 martie, urmând ca acestea să fie soluţionate până pe data de 26 martie. În data de 1 aprilie, se va emite ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here