5.000 de lei, imputaţi de Corpul de Control al CJAS Gorj

144

cjasMedicii de familie şi cei specialişti, dar şi farmaciile şi spitalele încă fac numeroase greşeli, dovadă fiind sumele imputate lunar de către oficialii Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj.

Lunar, în atenţia conducerii CJAS Gorj s-a aflat efectuarea de controale privind serviciile medicale care se acordă în baza contractelor de furnizare servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, precum şi verificarea respectării de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale a clauzelor contractuale pe tot parcursul derulării contractelor. Acţiunile de control au drept scop identificarea factorilor de risc care generează abuzuri atât în ceea ce priveşte consumul de servicii medicale, cât şi la raportarea serviciilor medicale, protecţia asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală, promovarea de măsuri pentru asigurarea şi protejarea drepturilor asiguraţilor privind acordarea serviciilor medicale, dar şi creşterea gradului de satisfacţie a asiguraţilor faţă de calitatea serviciilor medicale acordate de către furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CJAS Gorj.

14 controale în aprilie

Potrivit lui Gheorghe Cocină, preşedintele CJAS Gorj, Corpul de Control din cadrul instituţiei a efectuat pe parcursul lunii trecute un număr total de 14 controale la furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente din judeţul nostru. Din totalul controalelor, cinci au fost la medicii de familie, două la furnizorii de servicii medicale paraclinice, alte două la cele clinice şi tot atâtea la stomatologi. “În urma acestor controale efectuate în luna aprilie, pentru diverse nereguli şi deficienţe constatate la faţa locului de către Corpul de Control al CJAS, s-au imputat mai multe sume. Astfel, s-au imputat 2.254,37 lei la medicii de familie, 380,01 lei la farmacii, 94,34 lei la furnizorii de servicii clinice, 1.988,38 lei pentru unităţile paraclinice şi 302,96 lei la medicii stomatologi, pentru care nu s-au găsit nereguli”, a declarat Gheorghe Cocină, preşedintele CJAS Gorj. Printre greşelile constatate lunar cel mai adesea în urma controalelor la furnizorii de servicii medicale se numără eliberarea de reţete de către medicii de familie fără ca pacientul să prezinte scrisoare medicală, pentru medicamente care se pot prescrie doar în baza acestui act medical, eliberarea de medicamente în farmacii pe baza unor reţete pentru care a expirat valabilitatea, completarea reţetelor în farmacii cu omiterea unor date obligatorii. De asemenea, în vizorul Corpului de Control al CJAS Gorj este şi respectarea programului de lucru şi menţinerea condiţiilor în baza cărora s-au încheiat contractele cu CJAS Gorj.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here