464 de ajutoare de deces, acordate în 2015

284

De la începutul acestui an şi până în prezent, Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Gorj a acordat în urma solicitărilor primite un număr de 464 de ajutoare deces pentru pensionarii care au decedat, iar rudele au solicitat sprijin financiar pentru înmormântare, ori pentru rudele de gradul I ale pensionarilor din sistemul public de pensii.

Conform Danielei Negoiţă, director coordonator adjunct al Casei Judeţene de Pensii Gorj, instituţia a acordat sume de bani pentru toţi solicitanţii ai căror rude cu statut de pensionari de pe raza judeţului Gorj au decedat. Valoarea ajutoarelor de deces acordate în perioada 1 ianuarie – 12 februarie 2015 de către reprezentanţii CJP Gorj a fost de 1.082.206 lei. Numărul total al solicitărilor pentru acordarea ajutorului de înmormântare care au ajuns la Casa de Pensii Gorj de la începutul acestui an şi până în prezent a fost de 464.
Actele care trebuie depuse alături de cererea de solicitare sunt: acte de stare civilă din care să reiasă gradul de rudenie cu decedatul, dovada suportării cheltuielilor ocazionate de decesul pensionarului, declaraţie pe propria răspundere că a suportat cheltuielile, copie după certificatul de deces, certificatul de deces în original, copie act de identitate. Dreptul asiguraţilor la ajutorul de deces nu este condiţionat de îndeplinirea stagiului de cotizare.
În cazul decesului unui beneficiar, ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, care poate fi soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, oricărei persoane care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Potrivit directoarei adjuncte a CJP Gorj, ajutorul de deces poate fi solicitat în termen de maximum trei ani de la data decesului şi se plăteşte în cel mult 24 de ore de la momentul solicitării.

2.415 lei, valoarea ajutorului
În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Legea nr. 187/2014 privind bugetul asigurărilor sociale de stat, care a intrat în vigoare de la 2 ianuarie 2015, prevede faptul că anul acesta ajutorul de deces este 2.415 lei, față de 2014, când era de 2.298 de lei. În schimb, în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces va fi în 2015 de 1.208 lei, față de 1.149 de lei, cât era anul trecut.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here