400.000 lei pentru proiecte de terapie emoțională și intervenții psihosociale pentru copiii cu nevoi speciale sau cu boli cronice

454

MOL România și Fundația Pentru Comunitate au dat startul înscrierilor pentru concursul de proiecte din cadrul celei de-a 13-a ediții a Programului MOL pentru sănătatea copiilor, destinat organizațiilor non-guvernamentale care derulează proiecte de terapie emoțională și intervenții psihosociale pentru copiii cu nevoi speciale sau cu boli cronice. Fondul alocat acestei ediții este de 400.000 de lei, iar finanțarea maximă care poate fi obținută de către un ONG este de 25.000 de lei. Înscrierea proiectelor se poate face exclusiv online până la data de 24 octombrie, inclusiv.

Sunt eligibile proiecte de terapie emoţională (terapii de grup, terapii prin trăiri personale pozitive, prin experienţe şi acumulări personale), dar și proiecte de terapie prin artă și de expresivitate artistică (instrumente vizuale, muzică, activităţi de autoexprimare creativă, individuale şi de grup). Pot depune cereri de finanțare: organizaţii non-profit care desfăşoară, conform actului constitutiv și statutului, activităţi legate de scopul programului, organizații nonguvernamentale (fundaţii, asociaţii, federaţii), organizații religioase.
Formularul se completează online pe site-ul www.pentrucomunitate.ro, accesibil după crearea unui cont, iar solicitarea trebuie să includă: copia actului constitutiv al organizației solicitante, copia statutului organizației solicitante, copia încheierii judecătoreşti referitoare la constituirea organizaţiei, și eventualelor acte adiționale, CV-ul conducătorilor de proiect, precum şi a celor care îl implementează, acordul valabil încheiat cu spitalul sau cu instituția publică în cauză (doar în cazul proiectelor care se vor desfășura în colaborare cu o astfel de instituție), bugetul detaliat al proiectului, lista finanțatorilor (obligatoriu doar în cazul în care organizaţia are şi alţi finanţatori), copii ale unor apariţii în mass media referitoare la proiectele anterioare, precum și alte rezultate profesionale (sau link-uri la pagini cu aceste informații). Dosarele vor fi analizate în prealabil de către experţi, urmând ca cele calificate să fie evaluate de către un juriu de specialitate. Decizia finală va fi luată de către Consiliul Director al Fundaţiei Pentru Comunitate, până la data de 30 noiembrie 2021. Lista câștigătorilor va fi făcută public pe site-urile www.pentrucomunitate.ro și www.molromania.ro.
C.P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here