4.700 de parcele, verificate de inspectorii APIA Gorj

305

Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (CJAPIA) Gorj informează fermierii care au depus cererea unică de plată pe suprafaţă 2014 că activitatea de control pe teren a acestor cereri se va desfăşura până la data de 30 septembrie.

Scopul controalelor pe teren este acela de a verifica datele declarate de către fermier în cererea de plată precum şi de a verifica respectarea condiţiilor de eligibilitate, pe baza examinării situaţiei efective de pe teren şi, în consecinţă, de a asigura o plată adecvată a fondurilor alocate pentru plăţile pe suprafaţă. Obiectivele controlului pe teren sunt acelea de a determina: limitele şi suprafaţa parcelelor agricole; respectarea condiţiilor de eco-condiţionalitate, pe suprafaţa întregii ferme; speciile plantelor cultivate pe parcela agricolă declarată în solicitarea de sprijin sau tipul categoriei de folosinţă a terenului; respectarea cerinţelor specifice pachetelor de agro-mediu, pentru parcela solicitată.

18 echipe de control
Conform reprezentanţilor APIA Gorj, la ora actuală se lucrează cu 15 echipe de control, iar numărul lor va creşte la 18 din care 7 echipe de la Centrul Judeţean Gorj şi 11 de la Centrele din Teleorman, Olt, Dolj şi Vâlcea. Numărul total de fermieri gorjeni care vor fi eşantionaţi până la 30 septembrie este de 1.997, din care la 25 dintre aceştia controlul va fi clasic, iar în cazul a 1.972 se va face prin teledetecţie. Suprafaţa eligibilă supusă controlului este de 5.859,92 hectare, iar numărul parcelelor din eşantionul de control se ridică la 4.784.
Un lucru important care trebuie avut în vedere de către solicitanţii plăţilor în cadrul Măsurii 214 Plăţi de agromediu este acela că trebuie să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu (Caietul de agro-mediu) pe o perioadă de cinci ani începând de la data la care a semnat angajamentul cu APIA. Toate înscrisurile trebuie actualizate ori de câte ori se realizează activităţi legate de angajamentul de agromediu asumat. Fermierul trebuie să păstreze acest caiet cu înregistrările făcute, pe toată perioada angajamentului, pentru toate campaniile începând cu anul în care s-a semnat angajamentul şi trei ani după încheierea acestuia. În cazul unui control din partea APIA, dar şi a altor organisme de control abilitate, fermierul trebuie să prezinte acest caiet. Potrivit Ordinului MADR nr. 275/2011, lipsa Caietului de agro-mediu (pe anul în curs şi anii precedenţi), dar şi necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia, atrage după sine sancţionarea fermierului, sancţionare care poate ajunge până la excluderea de la plată pe pachet/măsură şi în plus returnarea tuturor sumelor primite în anii anteriori.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here