39 de aspiranți la statutul de expert în management educațional

486

39 de cadre didactice din județul Gorj s-au înscris la cea de-a zecea serie a concursului de selecție a membrilor Corpului Național de Experți în Management Educațional (CNEME). Printre cei 39 de candidați se numără un director de unitate de învățământ, dar și cinci directori adjuncți.

La concurs s-a putut înscrie orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional, este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II, a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional. Prima etapă a concursului a constat în completarea unui formular de selecție online, de această etapă trecând și 39 de cadre didactice din județul Gorj. Șase dintre acestea ocupă funcții de conducere la nivelul unităților de învățământ. Este vorba de un director și cinci directori adjuncți. Aceștia sunt: Anghel Manuela (director adjunct Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Peștișani), Călinoiu Elena Lucia (director adjunct Liceul Tehnologic Turburea), Enache Constantin (director adjunct Liceul Tehnologic Turceni), Sichitiu Cecilia (director Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1 Târgu-Jiu), Trașcă Liviu (director adjunct Liceul Tehnologic Turceni) și Zălog Constantin (director adjunct Școala Gimnazială ”Pompiliu Marcea” Târgu-Jiu). Ceilalți 33 de candidați care au trecut de selecția online sunt: Arambasa Georgeta Adela (profesor Colegiul “Gheorghe Tătărescu” Rovinari), Bacitea Geanina Livia (profesor Școala Gimnazială ”Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu), Băluțoiu Daniel Sorin (profesor Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu), Barbulescu Aurora (profesor învățământ primar Școala Gimnazială Nr. 1 Motru), Bibanu Ana Paulina (profesor Școala Gimnazială Novaci), Bolborea Mihaela (învățător Școa-la Gimnazială Nr. 3 Rovinari), Borugă Maria (profesor învățământ primar Școala Gimnazială Nr. 3 Rovinari), Budianu Marcu Alina Viorica (profesor Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu), Cărășel Constantin (profesor Școala Gimnazială Nr. 1 Stejari), Cercel Otilia (profesor Liceul Energetic și Liceul Tehnologic Bîrsești), Cernatoiu Lavinia Cristina (profesor învățământ primar Școala Primară Văcarea), Ciurea Georgeta (profesor Colegiul Tehnic Motru), Cocoș Elena (profesor consilier școlar CJRAE Dolj), Cotojman Silviu Bogdan (profesor Școala Gimnazială Nr. 1 Stejari și Școala Gimnazială Târgu Logrești), Dina Viorela (profesor coordonator Grădinița cu Program Prelungit Rovinari), Filip Iulia Claudia (profesor învățământ primar Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu), Florea Loredana Marilena (profesor Colegiul Național ”Tudor Arghezi” Târgu-Cărbunești), Frățilescu Mihaela Ramona (profesor învățământ primar Școala Gimnazială ”Gheorghe Tătărăscu” Târgu-Jiu), Godeanu Claudia Diana (profesor învățământ primar Școala Gimnazială Crușeț), Gurică Crina Adriana (profesor Liceul Tehnologic Roșia Jiu, Fărcășești), Maracu Simona Elena (profesor Școala Gimnazială ”Gheorghe Tătărăscu”), Pănoiu Laurențiu Vasile (profesor Palatul Copiilor Târgu-Jiu), Popa Claudia Luminița (profesor Colegiul ”Mihai Viteazul” Bumbești Jiu), Popescu Cornelia (profesor Școala Gimnazială ”Gheorghe Tătărăscu”), Racoceanu Constanța (profesor Colegiul Tehnic Motru), Raica Cristinel Manole (profesor Școala Gimnazială ”Gheorghe Tătărăscu”), Rușeț Adela Lelia (profesor Colegiul Tehnic Motr08u), Spînu Maria (profesor Școala Gimnazială Nr. 3 Rovinari și Colegiul ”Gheorghe Tătărescu” Rovinari), Spiridon Vasile Irinel (profesor Liceul Tehnologic Bustuchin), Ștefan Marcela (profesor Școala Gimnazială Crușeț), Surdilă Maria Cristina (profesor Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Peștișani), Țogoi Mariana (profesor Școala Gimnazială Padeș) și Vulpe Carmen Rodica (profesor Colegiul Tehnic ”G-ral Gheorghe Magheru” Târgu-Jiu).

Portofoliile se depun la sediul IȘJ Gorj
Începând de astăzi și până pe 10 august, între orele 13.00 și 15.30, candidații care au trecut de etapa de selecție online sunt așteptați la sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj pentru depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional: cerere de înscriere, curriculum vitae, redactat după modelul comun european, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, copii legalizate la notariat sau alte autorități învestite cu acest drept ale actelor de studii și copii certificate ”conform cu originalul” după cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, actul de titularizare în învățământ, adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor, documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent (adeverinţă REVISAL), conform prevederilor art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi și hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive, adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original, cazier judiciar, în original, declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, adeverinţă că nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, în original, și portofoliul personal al candidatului.

Primele rezultate, afișate pe 19 august
Portofoliile candidaților vor fi evaluate de către comisiile constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MENCS, în perioada 16 – 17 august, iar primele rezultate vor fi afișate în cursul zilei de 19 august, în ordinea descrescătoare a punctajelor. Candidații nemulțumiți de punctajele obținute pot depune contestații în perioada 22 – 26 august; acestea vor fi soluționate până pe 29 august, urmând ca listele finale cuprinzând candidații promovați să fie întocmite în cursul zilei de 30 august. Ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul național al experților în management educațional va fi emis pe 31 august. În momentul de față, în Registrul Naţional al Experţilor în Management Educaţional figurează numele a 582 de cadre didactice din județul Gorj.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here