351 de gorjeni au încasat în mod necuvenit prestaţii sociale

353

351 de beneficiari de prestaţii sociale din judeţul nostru figurează în “lista neagră” a Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Gorj. Motivul este faptul că aceştia au încasat sume de bani de la stat, deşi nu se aflau în situaţiile prevăzute de lege, neîndeplinind obligaţiile legale pentru primirea beneficiilor sociale.

În evidenţa AJPIS Gorj, se află în prezent un număr de 351 de gorjeni care au încasat necuvenit suma de 65.878 de lei, reprezentând ajutor social, alocaţie pentru susţinerea familiei, indemnizaţie creştere copil, stimulent de inserţie şi alocaţie de stat. “Pe tipuri de beneficii sociale, situaţia stă astfel: avem doi beneficiari care datorează 305 lei reprezentând alocaţii de stat, 41 care au încasat ilegal suma de 20.571 de lei pentru ajutor social, 293 de gorjeni au încasat în mod ilegal 37.382 de lei din alocaţii pentru susţinerea familiei, 8 beneficiari de indemnizaţii creştere copii au încasat în mod abuziv 2.093 lei, iar alţi 7 au încasat necuvenit suma de 5.527 de lei din stimulente de inserţie”, a declarat Viorica Roşianu, directorul executiv al AJPIS Gorj.

Sumele necuvenite se recuperează
Sumele încasate necuvenit au avut drept cauză necomunicarea de către beneficiari în termenul prevăzut de actele normative care reglementează acordarea acestor drepturi, a modificărilor intervenite în componenţa familiilor şi a veniturilor realizate de membrii acestora, respectiv veniturile nedeclarate din pensii, salarii, subvenţii APIA sau deţinerea de către aceştia a unor bunuri care conduceau la excluderea acordării drepturilor. În acest caz, este vorba despre depozite bancare cu o valoare mai mare de 3.000 de lei, maşini, animale, terenuri, precum şi necomunicarea sau comunicarea cu întârziere a reluării activităţii în cazul beneficiarilor indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau a nerealizării de venituri supuse impozitului pentru beneficiarii stimulentului de inserţie.
“Potrivit prevederilor legilor care reglementează venitul minim garantat, alocaţia pentru susţinerea familiei, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, alocaţia de stat pentru copii, stimulent de inserţie, se recuperează de la titularii drepturilor, cu respectarea termenului general de prescripţie stabilit pentru creanţele bugetare. Debitele constituite se recuperează prin reţinere din drepturile viitoare, prin depunerea sumei constatată drept debit prin decizia directorului executiv la casieria instituţiei de către titular, precum şi prin transmiterea la organele de executare silită din cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj”, a clarificat directorul executiv al AJPIS Gorj.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here