30 iulie, termenul limită pentru transferul elevilor din învățământul liceal civil, în colegiile naționale militare

743

Elevii din liceele civile care au absolvit clasele a IX-a şi a X-a în acest an se pot transfera în colegiile naţionale militare (CNM), în clasele a X-a şi a XI-a, în anul şcolar 2021-2022.

Depunerea dosarelor sau transmiterea electronică a acestora la colegiile naționale militare se desfășoară până la data de 30 iulie, ora 12.00. Locurile scoase la concurs sunt următoarele: CNM ,,Alexandru Ioan Cuza”, Constanța – 6 locuri în clasa a X-a, 15 locuri în clasa a XI-a; CNM ,,Tudor Vladimirescu”, Craiova – 2 locuri în clasa a X-a, 2 locuri în clasa a XI-a; CNM ,,Mihai Viteazul”, Alba Iulia – 4 locuri în clasa a X-a; CNM ,,Ştefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc – 1 loc în clasa a XI-a. Condiţii pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească: cel puţin media generală 8,00 şi cel puţin media 7,00 la disciplinele «matematică» şi «limba engleză»; nu au avut media scăzută la purtare pe timpul frecventării liceului; nu au repetat niciunul dintre anii de studii liceale şi nu sunt în situaţie de corigenţă; promovează testul de verificare a cunoştinţelor aplicat în cazul în care numărul elevilor înscrişi în procedura de transfer depăşeşte numărul de locuri libere; susţin şi promovează probele de selecţie; promovează examenele de diferenţă. Documente necesare la dosar: extras din foaia matricolă sau adeverinţă cu situaţia şcolară pe fiecare an de studiu, eliberată de unitatea de învăţământ liceal civil, din care să reiasă, obligatoriu, profilul/specializarea, media generală a fiecărui an de studiu, mediile la disciplinele „matematică” şi „limba engleză”, media la purtare; cererea de transfer conform Anexei 1 din Metodologia de transfer; act de identitate părinte; act de identitate elev.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here