30 de studenţi UCB pleacă în tabără

261

Pentru vara anului 2016, Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu pune la dispoziţia studenţilor un număr de 30 de locuri gratuite în taberele studenţeşti din staţiunile Costineşti şi Păltiniș. Tinerii vor pleca în tabără în luna august.

Conform Metodologiei privind repartizarea locurilor în taberele studenţeşti pe perioada vacanţei de vară 2016, pentru studenţii înscrişi la cursurile de zi în instituţiile de învăţământ superior de stat, aceştia beneficiază de locuri gratuite în tabere în limita locurilor repartizate pentru fiecare facultate, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură şi de activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice sau sportive, excepţie făcând cazurile sociale. În perioada taberelor, studenţii beneficiază în mod gratuit de cazare şi masă.
Beneficiarii pot fi studenţi înmatriculaţi la forma de învăţământ de zi, ce sunt finanţaţi de la bugetul de stat, din ciclurile licenţă şi masterat, integralişti, în vârstă de până la 35 de ani, în conformitate cu Legea Tineretului 350/2006. Excepţie de la criteriul de integralitate fac cazurile sociale, respectiv studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10 000 de locuitori şi cei care beneficiază de burse sociale.
Repartizarea celor 30 de locuri, pe facultăţi, s-a realizat în mod proporţional cu numărul de studenţi înscrişi la cursurile de zi şi înmatriculaţi pe locurile finanţate de la bugetul de stat.
Prima serie de studenţi urmează să plece în perioada 02.08-07.08.2016 în staţiunea Costineşti, iar cea de-a doua între 17.08-22.08.2016 la Păltiniș.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here