29 de locuri în taberele studenţeşti, pentru cursanţii UCB

442

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu pune la dispoziţia studenţilor, pentru vara anului 2014, un număr de 29 de locuri gratuite în taberele studenţeşti, în perioada vacanţei de vară 2014. Repartizarea locurilor de tabără pe facultăţi s-a făcut proporţional cu numărul de studenţi înscrişi la cursurile de zi şi înmatriculaţi pe locurile finanţate de la bugetul de stat.

Taberele studenţeşti se desfăşoară la mare (85% din locuri – 25 locuri) şi la munte (15% – 4 locuri), conform Metodologiei privind repartizarea locurilor în taberele studenţeşti pe perioada vacanţei de vară 2014, pentru studenţii înscrişi la cursurile de zi în instituţiile de învăţământ superior de stat. Studenţii beneficiază de locuri gratuite în tabere în limita locurilor repartizate pentru fiecare facultate, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură şi de activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice sau sportive, excepţie făcând cazurile sociale. În perioada taberelor, studenţii beneficiază în mod gratuit de cazare şi masă. „Beneficiarii pot fi studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ de zi, ce sunt finanţaţi de la bugetul de stat, din ciclurile licenţă şi masterat, integralişti  (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2012-2013, iar în cazul studenţilor înscrişi în anul I de şcolarizare, studenţii care sunt integralişti pe semestrul I din anul în curs de şcolarizare 2013-2014), în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu Legea Tineretului nr. 350/2006, art.2, alin. 2, lit. a., excepţie de la criteriul de student-integralist făcând cazurile sociale: studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenţi ai liceelor din mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10 000 de locuitori şi cei care beneficiază de burse sociale”, explică Andreea Văduva, purtătorul de cuvânt al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.

Locuri de tabără, pe facultăţi
Repartizarea celor 29 locuri de tabără pe facultăţi s-a făcut proporţional cu numărul de studenţi înscrişi la cursurile de zi şi înmatriculaţi pe locurile finanţate de la bugetul de stat, după cum urmează: Facultatea de Inginerie – 12 locuri; Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor – 8 locuri; Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative – 7 locuri; Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale – 2 locuri. „În momentul de faţă, ne aflăm în perioada de contestaţii în urma întocmirii proceselor-verbale de către Comisia de selecţie a studenţilor – beneficiari de bilete de tabere în vacanţa de vară 2014. Taberele studenţeşti vor fi organizate pe 9 serii, în perioada 14.07 – 28.08.2014, la munte şi la mare în staţiuni sau localităţi de interes turistic.  Denumirea exactă a locaţiilor unde se vor putea desfăşura cele 29 de tabere va fi cunoscută până la data de 27.06.2013”, a menţionat Andreea Văduva, purtătorul de cuvânt al UCB Târgu-Jiu.
La nivelul facultăţilor, comisiile de selecţie, în perioada 30.06 – 02 iulie 2014, se vor întâlni cu beneficiarii locurilor de tabără, conform listelor finale stabilite, iar în funcţie de numărul care a fost alocat fiecărei facultăţi, în ordinea listelor finale, studenţii selectaţi pot alege una dintre locaţiile disponibile.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here