29 de locuri gratuite în taberele studenţeşti

172

În perioada vacanţei de vară 2013, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu pune la dispoziţia studenţilor un număr de 29 de locuri gratuite în taberele studenţeşti. Între l8 şi 21 iunie 2013, studenţii care au dorit ocuparea unui loc gratuit în cadrul Programului ,,Tabere Studenţeşti” 2013 trebuiau să depună cereri în acest sens, la secretariatele facultăţilor.

Studenţii Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu beneficiază de locuri gratuite în tabere în limita locurilor repartizate pentru fiecare facultate, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură şi de activitatea depusă în cadru organizat la diverse manifestări culturale, artistice, ştiinţifice sau sportive, excepţie făcând cazurile sociale. În perioada taberelor, studenţii beneficiază în mod gratuit de cazare şi masă. Beneficiarii vor putea fi studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ de zi, ce sunt finanţaţi de la bugetul de stat, din ciclurile licenţă şi masterat, integralişti (studenţii care au promovat la toate disciplinele de studiu din anul anterior de şcolarizare 2011-2012, iar în cazul studenţilor înscrişi în anul I de şcolarizare, studenţii care sunt integralişti pe semestrul I din anul în curs de şcolarizare 2012-2013), în vârstă de până la 35 de ani în conformitate cu Legea Tineretului nr. 350/2006, art.2, alin. 2, lit. a., excepţie de la criteriul de student-integralist făcând cazurile sociale (studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial şi cei care beneficiază de burse sociale).

Repartizarea locurilor de tabără pe facultăţi
Repartizarea celor 29 locuri de tabără pe facultăţi s-a făcut proporţional cu numărul de studenţi înscrişi la cursurile de zi şi înmatriculaţi pe locurile finanţate de la bugetul de stat, după cum urmează: Facultatea de Inginerie – 12 locuri; Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor – 8 locuri; Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative – 7 locuri; Facultatea de Educaţie Fizică, Litere şi Kinetoterapie – 2 locuri. Potrivit reprezentanţilor UCB, taberele studenţeşti vor fi organizate pe 9 serii, în perioada 15.07 – 29.08.2013, la munte şi la mare în staţiuni sau localităţi de interes turistic. „Denumirea exactă a locaţiilor unde se vor putea desfăşura cele 29 de tabere va fi cunoscută până la data de 08.07.2013. La nivelul facultăţilor, comisiile de selecţie, în perioada 09-11 iulie 2013, se vor întâlni cu beneficiarii locurilor de tabără, conform listelor finale stabilite, iar în funcţie de numărul care a fost alocat fiecărei facultăţi, în ordinea listelor finale, studenţii selectaţi pot alege una dintre locaţiile disponibile”, explică Andreea Văduva, purtătorul de cuvânt al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here