27 ianuarie, termen pentru solicitarea finanţărilor în vederea înfiinţării de păduri

208

Prin Agenţia de Finanţare a Investiţiilor Rurale (AFIR), “Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” aferente submăsurii 8.1 din cadrul PNDR 2014-2020, Gorjul ar putea avea noi hectare de păduri în următorii ani. Până la 27 ianuarie, se pot depune la sediul judeţean al AFIR proiecte în vederea accesării de fonduri europene. Ghidul submăsurii 8.1 este accesibil în format electronic şi poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale: http://portal.afir.info/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_8_1_creare_suprafete_impadurite.
Beneficiari ai acestui sprijin pot fi: deţinătorii publici de teren agricol şi neagricol, deţinătorii privaţi de teren agricol şi neagricol şi formele asociative ce deţin teren agricol şi neagricol. Scopul investiţiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este: de creştere a suprafeţei ocupate de păduri la nivel naţional, de acoperire a costurilor lucrărilor de înfiinţare a plantaţiei, a celor de întreţinere a plantaţiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv, de acoperire a costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv, de acoperire a pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafaţa împădurită. Sprijinul nerambursabil se va acorda sub formă de prime astfel: prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile de realizare a proiectului tehnic de împădurire (denumită în cadrul submăsurii Prima 1); prima anuală acordată pe unitatea de suprafaţă pentru o perioadă de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi (denumită în cadrul submăsurii Prima 2).
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here