27 ianuarie, termen-limită pentru depunerea de către cadrele didactice a cererilor de pensionare și de rămânere la catedră

402

27 ianuarie este data până la care cadrele didactice din județul Gorj, care doresc să se pensioneze, pot depune cereri în acest sens la secretariatele unităților de învățământ. Tot până la data respectivă pot fi depuse și cererile de rămânere la catedră de către cadrele didactice, care îndeplinesc condițiile de pensionare, dar vor să predea în continuare.

Potrivit calendarului mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018, până la data de 27 ianuarie vor fi întocmite listele cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 1 septembrie 2017, pe baza cererilor înregistrate la secretariatele unităților, de învățământ de către unitățile de învățământ și comunicarea acestora la inspectoratul școlar. Pot fi depuse cereri de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată sau pensionare anticipată parțială. Tot până la data de 27 ianuarie,  personalul didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2017 poate depune cerere de menținere în activitate ca titular în anul școlar 2017-2018. Aprobarea cererilor privind menţinerea în activitate ca titular în funcţia didactică peste vârsta de pensionare la nivelul unităţilor de învăţământ se va face în perioada 30-31 ianuarie,  întocmirea, la nivelul inspectoratelor şcolare, a listelor finale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare la data de  1 septembrie 2017 și au solicitat menținerea în activitate ca titular în anul școlar 2017-2018, în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017, prezentarea acestora spre validare consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea listelor finale la inspectoratele şcolare se va face în perioada 2-3 februarie 2017, iar eventualele contestații vor putea fi depuse în perioada 6-7 februarie, urmând a fi soluționate până pe 8 februarie.  În condițiile în care, până la data de 1 septembrie 2017, se constată că se reduce numărul de ore în disciplină, inspectoratul școlar revocă decizia privind menţinerea în activitate ca titular a personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare în funcţia didactică până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017, în anul şcolar 2017-2018. Potrivit metodologiei privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2017-2018, cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile legale de pensionare şi cadrele didactice pentru care nu s-a aprobat menţinerea în funcţie ca titular, peste vârsta de pensionare, se pensionează la data încheierii anului şcolar. Personalul didactic de conducere din unităţile de învăţământ, precum şi personalul de îndrumare şi control, care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare şi care nu solicită pensionarea pe parcursul anului şcolar, poate rămâne în funcţie până la data încheierii anului şcolar, cu acordul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, respectiv al inspectoratului şcolar. Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control se poate face şi în timpul anului şcolar, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar. Condiţiile legale de pensionare, luând în calcul limita de vârstă şi stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2017, sunt: pentru femei, vârsta la ieșirea la pensie, 60 ani şi 8 luni, respectiv 15 ani, stagiul minim de cotizare; pentru bărbați, vârsta la ieșirea la pensie, 65 ani, respectiv 15 ani, stagiul minim de cotizare.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here