250 de lei pentru absolvenţii înregistraţi la AJOFM

145

someriAbsolvenţii gorjeni aflaţi în căutarea unui loc de muncă pot beneficia de prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, dacă se înregistrează în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Gorj într-o perioadă de 60 de zile de la data absolvirii.

Absolvenţii promoţiei 2011 – 2012 care au cel puţin 16 ani sunt aşteptaţi la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Gorj pentru a se înscrie în evidenţele instituţiei, în ciuda faptului că îşi doresc să susţină examenul de admitere la o forma superioară de învăţământ. Este vorba despre cei care termina şcoala de arte şi meserii, liceul, învăţământul postliceal sau facultatea şi care, odată introduşi în baza de date a AJOFM Gorj, vor beneficia de anumite drepturi prevăzute de legislaţia privind şomajul. Dacă aceştia nu vor fi admişi la unitatea de învăţământ la care se vor înscrie, atunci vor primi servicii de mediere pentru ocuparea unui loc de muncă şi indemnizaţie de şomaj. Indemnizaţia li se va plăti dacă în termen de 60 de zile de la data absolvirii nu-şi vor găsi un loc de muncă în baza pregătirii lor profesionale. Drept urmare, ei vor trebui să fie luaţi în evidenţă în cel mult 60 de zile de la momentul absolvirii, şi nu de la data susţinerii ultimului examen de admitere într-o altă formă de învăţământ. Nu beneficiază de drepturile prevăzute mai sus: absolvenţii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncă sau de serviciu; absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă în ultimii doi ani; absolvenţii care la data solicitării dreptului urmează o formă de învăţământ; absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă; absolvenţii pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată la data încadrării în muncă, conform legii, pe o perioadă de cel mult 12 luni, iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează.

Primă lunară de 250 lei

Înscrierea în baza de date a AJOFM Gorj se face la punctele de lucru ale instituţiei din judeţ, ori la sediul din Târgu-Jiu, în funcţie şi de domiciliul absolventului. Fiecare absolvent care îşi va depune dosarul la AJOFM Gorj în termen de 60 de zile de la absolvire, va beneficia vreme de şase luni de o indemnizaţie de şomaj de 250 lei. Pentru înregistrare, absolvenţii trebuie să prezinte următoarele acte/documente: actul de identitate, în original şi copie; adeverinţă medicală cu menţiunea “apt de muncă”; actul de absolvire a formei respective de învăţământ, în original şi copie. Dacă într-o perioadă de 60 zile de la data absolvirii nu au reuşit să se încadreze în muncă pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj, conform Legii nr.76/2002, în condiţiile în care: nu urmează o formă de învăţământ la data solicitării dreptului; nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indicatorul social de referinţă, în vigoare în luna pentru care se face dovada.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here