2,5 miliarde de lei vechi, pentru organizarea festivalurilor de la Târgu-Jiu

203

Consilierii judeţenei au alocat 2,5 miliarde de lei vechi pentru organizarea mai multor evenimente din cadrul Agendei Culturale a Gorjului din acest an. Banii vor fi folosiţi în scopul dezvoltării şi promovării activităţii culturale, în sensul îmbunătăţirii şi promovării imaginii judeţului.

Consiliul Judeţean Gorj s-a întrunit la sfârşitul săptămânii trecute într-o şedinţă extraordinară pentru a aproba mai multe hotărâri care vizează repartizarea de fonduri. Una dintre aceste hotărâri a vizat acordarea de finanţări nerambursabile în vederea susţinerii manifestărilor cuprinse în Agenda Culturală 2014.
Ion Călinoiu, preşedintele Consiliului Judeţean Gorj, le-a explicat consilierilor că în 2014 va pune accent pe promovarea tradiţiei, culturii şi turismului din judeţul nostru, când va organiza cea de-a treia ediţie a Zilelor Turismului Gorjean. Din suma de 2,5 miliarde de lei vechi se va cheltui şi pentru organizarea din această vară a Festivalului Internaţional de Folclor, a specificat preşedintele Consiliului Judeţean Gorj.

Festivaluri şi sume alocate
Agenda evenimentelor culturale pentru anul 2014 cuprinde manifestări devenite deja tradiţie în oraşul nostru. Pentru Ziua internaţională a rromiior – Spectacol de muzică şi dansuri tradiţionale, Târgu-Jiu, se acordă suma de 2.500 de lei; „Zilele Gorjului” – complex de manifestări, culturale, ştiinţifice şi turistice s-a stabilit suma de 93.000. De asemenea, pentru Festivalul Internaţional de Folclor, Târgu-Jiu s-a repartizat suma de 60.000, iar pentru Festivalul cântecului popular românesc „Măria Lătareţu” concurs naţional al interpreţilor vocali şi instrumentişti, Târgu-Jiu, s-a alocat suma de 40.000 de lei. Totodată pentru complexul de manifestări ştiinţifice şi artistice închinate Zilei Naţionale a României s-a hotărât suma de 2.500; „Zilele recunoştinţei” – complex de manifestări culturale închinate împlinirii a 85 de ani de la victoria Revoluţiei române, Târgu-Jiu s-a stabilit suma de 2000 de lei, iar pentru „Personalităţi gorjene la aniversare”, Târgu-Jiu s-a alocat suma de 15.000. Pentru comemorarea evenimentelor de impact judeţean, culturale, istorice şi ecumenice în cursul anului 2014, s-a alocat suma de 25.000, iar pentru Gala premiilor 2014, Târgu-Jiu suma de 6000 de lei. Per total 250.000 de lei.

Manifestări, diversificate
La nivelul Judeţului Gorj se desfăşoară anual un ciclu de manifestări cultural – ştiinţifice şi educative ale instituţiilor culturale subordonate, fapt ce a dus la realizarea Agendei Culturale cu principalele manifestări pentru anul 2014. „Nu putem începe o transformare a comunităţilor urbane şi rurale din România, şi implicit din Judeţul Gorj, fără să cunoaştem, să protejăm şi să arătăm lumii întregi patrimoniul cultural pe care l-am moştenit. Cultura europeană promovează dialogul şi cooperarea interculturală, accesul cetăţenilor europeni la cultură, programe diverse de cultură şi vitalizarea patrimoniului cultural naţional şi european. Cultura română îmbogăţeşte diversitatea şi patrimoniul culturii europene”, se arată în hotărâre.
Conform aceleiaşi hotărâri în scopul dezvoltării şi promovării activităţii culturale şi imaginii judeţului Gorj, pe parcursul anilor anteriori au fost realizate proiecte, programe şi oferte culturale, din ce în ce mai diversificate şi mai apropiate de nevoile şi dorinţele comunităţii, promovând interesul publicului de toate categoriile, având în atenţie şi realizarea de spectacole îndrăgite de copii şi tineri, extrem de importante din punct de vedere al strategiei culturale actuale. De asemenea, au fost promovate valorile autentice ale creaţiei populare, pentru stimularea creativităţii şi deprinderea unor abilităţi artistico-culturale.
Patru obiective esenţiale au stat la baza dezvoltării şi promovării activităţii culturale, în sensul îmbunătăţirii şi promovării imaginii judeţului Gorj: educaţia permanentă şi formarea continuă de interes comunitar, în afara sistemelor formale de educaţie, în domeniul artelor scenice şi vizuale, populare sau culte, în cel al meşteşugurilor tradiţionale, precum şi în alte domenii care să satisfacă cerinţele comunităţii. De asemenea, conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial, oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală; păstrarea, prin programe de şcolarizare a specificului zonal şi a cerinţelor populaţiei pe care o deserveşte.
Reconsiderarea, evaluarea şi valorificarea corespunzătoare a tradiţiilor şi autenticităţii cântecului şi portului popular gorjenesc, conservarea şi promovarea culturii au fost principiile care, în ultimii ani, au stat la baza programelor şi proiectelor culturale, a activităţilor şi acţiunilor culturale care s-au realizat. Nu putem începe o transformare a comunităţilor urbane şi rurale din România, şi implicit din Judeţul Gorj, fără să cunoaştem, să protejăm şi să promovăm patrimoniul cultural pe care l-am moştenit.
Pe baza programelor anuale ce cuprind manifestările cultural – ştiinţifice şi educative ale instituţiilor culturale subordonate s-a centralizat şi realizat la nivelul judeţului, agenda principalelor manifestări culturale -“AGENDA CULTURALĂ – 2014” – la care Consiliul Judeţean Gorj este coordonator, precum şi organizator alături de alte instituţii, asociaţii şi fundaţii.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here