25 martie, termen pentru declaraţia pe profit

134

finante3Contribuabilii gorjeni au obligaţia ca până pe data de 25 martie 2012 să depună formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit” pentru anul 2011. În acest caz, au fost modificate instrucţiunile de completare a acestui formular.

Astfel, declaraţia cu privire la impozitul pe profit se completează şi se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la data de 25 martie inclusiv a anului următor. Organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură, au obligaţia de a depune această declaraţie anuală de impozit pe profit până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor. Formularul se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii. Contribuabilii din judeţul nostru care au optat pentru definitivarea închiderii exerciţiului financiar 2011 până pe 25 februarie 2012 vor depune declaraţia anuală de profit până la 25 martie, fără a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul patru al anului 2012. Conform legislaţiei în vigoare, persoanele juridice care în cursul anului fiscal se dizolvă cu lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent. În cazul persoanelor juridice care în cursul anului fiscal se dizolvă fără lichidare, acestea au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here