25 mai, termen pentru depunerea Formularelor 200 şi 230

110

Interior finanteContribuabilii de la nivelul judeţului nostru au obligaţia de a depune formularul 230 „Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2 la sută din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ” pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, la sediul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Gorj.

De asemenea, contribuabilii gorjeni pot dispune asupra destinaţiei unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare, în cazul societăţilor închise, câştigul net anual din operaţiuni de acest gen, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, prin completarea şi depunerea formularului 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”. În acest caz, pentru veniturile aferente anului trecut, termenul de depunere al formularelor menţionate este data de 25 mai 2012. Formularul cu pricina se poate depune şi online, în situaţia în care contribuabilul dispune de un certificat digital calificat, obţinut conform prevederilor legale sau a împuternicit o persoană care deţine acest certificat. Contribuabilii pot obţine formularele 200 şi 230 direct de la sediul unităţilor fiscale sau le pot descărca de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, secţiune contribuabili/ Toate formularele, cu explicaţii/ Formularele fiscale ordonate după număr din prima pagină meniul superior.

I.P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here