25 mai, termen pentru declaraţiile de venit

136

foto-finante-010Gorjenii care au realizat anul trecut venituri din activităţi independente sau activităţi agricole trebuie să depună la administraţiile financiare din judeţ declaraţia de venit. În caz contrar, aceştia riscă să fie amendaţi cu sume de până la 500 de lei.

Direcţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Gorj informează contribuabilii care în anul 2011 au realizat venituri din: activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor; activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real; transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, că au obligaţia ca până la 25 mai 2012 să depună la administraţiile fiscale „Declaraţia privind veniturile realizate din România”, cod 200. Nedepunerea până la 25 mai a.c. a declaraţiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 500 lei. Sancţiunea poate fi acordată în baza Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; art. 219, alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Formularele 200 pot fi obţinute direct, gratuit, de la sediile administraţiilor fiscale sau se pot descărca de pe site-ul ANAF, de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice/ Persoane fizice/ Descărcare declaraţii PF – în cazul depunerii declaraţiilor online. După completare, formularele pot fi depuse la administraţia fiscală în a cărei rază teritorială contribuabilul are domiciliul fiscal sau transmise prin poştă, cu confirmare de primire, costul trimiterii fiind suportat de către contribuabili, ori online pe portalul www.e-guvernare.ro, de către contribuabilii persoane fizice deţinători de certificate digitale, care semnează în nume propriu declaraţia. După transmiterea electronică, contribuabilii gorjeni sunt obligaţi să consulte starea declaraţiei prin vizualizarea acesteia, accesând adresa de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here