25 august, termen pentru obligaţiile fiscale

291

Persoanele impozabile de la nivelul judeţului Gorj trebuie să transmită către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj o serie de declaraţii fiscale, care au termenul pe 25 august.

Astfel, gorjenii trebuie să depună până la începutul lunii viitoare, declaratia privind obligatiile de plată la bugetul de stat, Formularul 100, format electronic. De asemenea, contribuabilii sunt alşteptaţi la ghişee să depună  declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, Formularul 112. Aceasta se depune pentru luna precedentă, de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, precum şi de instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului.
Tot data de 25 august este termenul limită pentru Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă, Formularul 224. Acesta se depune de persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România.
Până lunea viitoare trebuie depus în format electronic, Decontul de taxa pe valoarea adăugată, Formularul 300. Acesta trebuie depus lunar, trimestrial, semestrial sau anual de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 Codul fiscal. Alături de Formularul 300, trebuie depus şi Formularul 301 – Decontul special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentă, care se depune de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna anterioară, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi, contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.
De asemenea, tot până pe 25 august, persoanele impozabile trebuie să depună declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat. Tot de către contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA se depune şi declaraţia recapitulativă privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută, Formularul 390 VIES.
O ultimă declaraţie care trebuie depusă până luni, 25 august, este Formularul 394 care se referă la livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (lună/trimestrul). Acesta trebuie depus de: persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România pentru operaţiuni impozabile; persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here