24 de posturi unice, avizate pentru 8 primării din Gorj

193

Opt primării din judeţul Gorj au primit avizul Guvernului României pentru ocuparea a 24 de posturi unice. Astfel, în urma demersurilor făcute de Instituţia Prefectului – Judeţul Gorj, Guvernul României a avizat în şedinţa din data de 25 iulie 2012 o serie de propuneri. Aceste propuneri au fost formulate de unii ordonatori principali de credite ai bugetelor locale privind ocuparea unor posturi vacante unice, din instituţiile şi autorităţile locale ale administraţiei publice locale.

Posturile aparţin seriei de propuneri verificate şi transmise de Instituţia Prefectului în primul semestru al acestui an şi pentru care a fost necesară reanalizarea şi verificarea încadrării în plafonul cheltuielilor de personal. Urmare a modificărilor care intervin în volumul cheltuielilor de personal prin aplicarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale. Avizul a fost acordat pentru posturile vacante unice existente în cadrul autorităţilor administraţiei publice care funcţionează în comune şi care întâmpină probleme deosebite în desfăşurarea activităţilor curente, lipsa personalului calificat punând autorităţile administraţiei publice locale în imposibilitatea de a răspunde eficient nevoilor comunităţilor locale.

Primăriile PDL, neexcluse
Unităţile administrativ teritoriale care au primit aviz de la Guvernul României sunt următoarele: Comuna Turburea – 5 posturi (2 posturi consilier debutant,1 post consilier principal; 2 posturi referent), Comuna Vladimir – 3 posturi (1 post auditor, 1 post consilier şi 1 post şofer), Comuna Godineşti – 1 post; (1 post consilier registrul agricol), Comuna Roşia de Amaradia – 2 posturi (1 post muncitor calificat; 1 post poliţist local în cadrul Poliţiei Locale Roşia de Amaradia; ), Comuna Bengeşti – Ciocadia -2 posturi(1 post consilier juridic şi 1 post inspector), Comuna Leleşti -1 post (Consilier), Comuna Băleşti – 2 posturi (1 post şofer şi 1 post îngrijitor) şi Comuna Tânţăreni – 8 posturi (1post psiholog, 1 post asistent social, 1 post inspector (tehnician urbanism), 1 post manager proiect, 2 posturi evidenţa populaţiei şi 2 posturi –referent (poliţist local).
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here