22 de posturi vacante, la Spitalul Târgu-Cărbunești

379

Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a nu mai puțin de 22 de funcții contractuale de execuție, vacante. Proba scrisă va avea loc pe 19 aprilie, iar interviul este programat pentru data de 24 aprilie.

Posturile scoase la concurs de către Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti sunt: asistent medical generalist: 1 post (PL/SSD/S) – vacant Secţia chirurgie generală; asistent medical generalist debutant: 2 posturi (PL/SSD/S) – vacant Secţia pediatrie; asistent medical generalist debutant: 2 posturi (PL/SSD/S) – vacant Secţia medicină internă; asistent medical generalist debutant: 1 post (PL/SSD/S) – vacant Compartiment ortopedie-traumatologie; asistent medical de obstetrică-ginecologie sau moaşă debutant: 1 post (PL/SSD/S) – vacant Secţia obstetrică-ginecologie; asistent medical generalist debutant: 1 post (PL/SSD/S) – vacant Compartiment nefrologie; asistent medical generalist debutant: 1 post (PL/SSD/S şi curs de dializă) – vacant Compartiment nefrologie; asistent medical de laborator debutant: 1 post (PL/SSD/S) – vacant laborator BK în cadrul Dispensarului TBC; kinetoterapeut debutant: 1 post (S) – vacant Secţia ATI; infirmieră debutantă: 2 posturi (G/M) – vacant Secţia medicină internă; infirmieră debutantă: 1 post (G/M) – vacant Compartiment nefrologie; infirmieră debutantă: 1 post (G/M) – vacant Compartiment pneumologie; infirmieră debutantă: 1 post (G/M) – vacant Laborator; infirmieră debutantă: 1 post (G/M) – vacant Secţia pediatrie; infirmieră debutantă: 1 post (G/M) – vacant Secţia ATI; brancardieri: 4 posturi (M) – vacant Compartiment primiri urgenţe.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale, diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate – pentru posturile de asistent medical generalist, pentru postul de asistent de obstetrică-ginecologie sau moaşe şi pentru postul de asistent de laborator; pentru postul de kinetoterapeut – absolvent de studii superioare în specialitate fără vechime în domeniu; pentru postul de asistent medical generalist – minimum 6 luni vechime ca asistent medical şi/sau adeverinţă de debutantă, pentru postul de asistent medical debutant – fără vechime în domeniu; pentru postul de infirmieră debutantă – diplomă de absolvire a şcolii generale sau liceu şi curs de infirmiere absolvit – fără vechime; pentru postul de brancardier – studii medii şi curs de prim ajutor.

Concurs în luna aprilie
Concursul pentru ocuparea celor 22 de posturi vacante la Spitalul Orășenesc de Urgență Târgu-Cărbunești se va organiza conform calendarului următor: 19 aprilie 2017, ora 09.00: proba scrisă; 24 aprilie 2017, ora 09.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar, care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc de Urgenţă din Târgu-Cărbuneşti, Judeţul Gorj, str. Eroilor nr. 51, telefon: 0253/378.165.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here