21 aprilie, ultima zi de depunere a cererilor pentru Euro 200

178

euro-200-calculatorElevii şi studenţii gorjeni care provin din familii cu venituri reduse şi doresc să-şi achiziţioneze un calculator prin intermediul programului “Euro 200” mai au doar câteva zile la dispoziţie pentru a-şi depune cererile la secretariatele unităţilor de învăţământ la care sunt înscrişi.

21 aprilie este ultima zi în care elevii gorjeni îşi pot depune la secretariatele unităţilor de învăţământ cererile în cadrul programului social Euro 200, program prin intermediul căruia pot beneficia de un bon valoric în valoare de 200 de euro, cu ajutorul căruia îşi pot achiziţiona un calculator. De acest sprijin financiar pot beneficia elevii sau studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 150 lei pe membru de familie. După depunerea cererilor la unităţile de învăţământ, până pe 19 mai vor fi efectuate anchetele sociale, pentru a se verifica dacă documentele depuse sunt conforme cu realitatea, iar la sfârşitul lunii mai vor fi afişate, pe portalul dedicat programului, listele cu beneficiarii eligibili din fiecare judeţ. În termen de 5 zile de la afişarea listelor, elevii pot depune contestaţii, rezultatele acestora urmând să fie afişate pe 24 iunie. Conform calendarului de desfăşurare a programului, afişarea listei de beneficiari aprobată prin ordin de ministru se va face pe 1 iunie iar bonurile valorice vor fi eliberate între 24 iunie şi 30 iulie, urmând ca achiziţionarea calculatoarelor să se facă între 24 iunie şi 31 august.

Documente necesare

Cererea, completată de părinte, tutore sau curator în cazul elevilor, va fi însoţită de mai multe documente: copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să ateste calitatea de ocrotitor legal, după caz; copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei; adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori; acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei; declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard; adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea ajutorului financiar; adeverinţă din care să rezulte numărul de absenţe nemotivate din anul şcolar anterior; adeverinţă din care să rezulte că studentul a promovat minimum 50 de credite în anul universitar anterior.

R.L.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here