200 de lei pe lună pentru elevii de la clasele profesionale

120

Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, elevii care frecventează învăţământul profesional vor putea beneficia de o bursă lunară de 200 de lei pe perioada cursurilor şcolare, a pregătirii practice şi pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale.

Potrivit proiectului, “Bursa profesională” ar urma să se acorde tuturor elevilor care frecventează învăţământul profesional, în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, a pregătirii practice şi pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale. Bursa constă într-un sprijin financiar lunar de 200 lei, al cărui cuantum poate fi modificat anual prin hotărâre a Guvernului, la propunerea MECTS, şi se acordă pe bază de cerere, formulată de elevul major ori de părintele sau persoana care exercită autoritatea părintească pentru elevul minor, cerere ce se înregistrează în perioada 15 – 25 septembrie a fiecărui an şcolar, la unitatea de învăţământ la care elevul este înscris.

Elevii chiulangii riscă să piardă bursa
De această bursă nu vor putea beneficia elevii declaraţi repetenţi iar cei care uită să mai treacă pe la şcoală vor rămâne fără bani pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, în funcţie de numărul de absenţe acumulate. Astfel, dacă un elev va înregistra mai mult de 10 absenţe nemotivate într-o lună, bursa se suspendă în luna următoare; în cazul unui elev care a comis abateri disciplinare grave, care conduc la scăderea notei la purtare sub 7, sau a acumulat cel puţin 20 de absenţe nemotivate din totalul orelor de studiu, bursa nu se acordă pe o perioadă de trei luni. De asemenea, “Bursa profesională” nu se acordă, pe o perioadă de 6 luni, dacă elevul înregistrează cel puţin 40 de absenţe nemotivate din totalul orelor de studiu sau cel puţin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu/modul, cumulate pe an şcolar. În proiect se mai precizează şi faptul că elevii din învăţământul profesional nu vor putea beneficia simultan de “Bursa profesională” şi de sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”. Prin acordarea acestei subvenţii se încearcă sporirea interesului elevilor şi al familiilor acestora pentru învăţământul profesional.
R.L.
 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here