2.800 de persoane, fără acte de identitate

259

Peste 17 mii de persoane din municipiul Târgu-Jiu şi cele 11 comune arondate Direcţiei Publice Comunitare Locale de Evidenţă a Persoanelor (DPCLEP) au solicitat anul trecut eliberarea de cărţi de identitate, fie că vorbim despre cărţi de identitate normale ori provizorii. Deşi numărul celor care au cerut înnoirea actelor a fost unul mare, la ora actuală în evidenţele instituţiei mai există circa 2.800 de persoane care trebuie să fie puse în legalitate.

Anul trecut, DPCLEP Târgu-Jiu a eliberat un număr total de 17.202 acte de identitate, dintre acestea 16.431 fiind cărţi de identitate definitive şi 771 provizorii. Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor, s-au efectuat 80 de acţiuni cu ajutorul camerei mobile fiind puse în legalitate 368 de persoane şi s-au efectuat 96 de controale la unităţile sanitare şi de protecţie socială fiind puse în legalitate alte 224 de persoane.
“La 1 ianuarie 2015, dintr-un total de 13.7637 de persoane deservite de noi, din municipiul Târgu-Jiu şi cele 11 comune arondate, se înregistrau un număr de 2.799 de persoane cu actele de identitate expirate din care 1.689 din anul curent şi 1.110 din anii anteriori. Avem şi 676 de restanţe justificate repartizate astfel: 284 plecaţi în străinătate, 121 plecaţi în alte localităţi din ţară, 25 posibil decedaţi, 9 reţinuţi/arestaţi, 218 necunoscuţi la adresă, 13 urmăriţi şi 6 alte cazuri”, a declarat Laurenţiu Dan, directorul executiv al DPCLEP Târgu-Jiu.

Invitaţii pentru punerea în legalitate
Pe linia reducerii numărului de persoane care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege, reprezentanţii instituţiei au tipărit şi înaintat un număr de 3.519 de invitaţii nominale pentru persoanele cărora în cursul anului trecut le-au expirat actele de identitate sau care nu au fost puse în legalitate la împlinirea vârstei de 14 ani.
Cetăţenii sunt obligaţi din punct de vedere legal să solicite eliberarea unui nou act cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, precum şi să solicite eliberarea în acelaşi termen în cazul următoarelor evenimente: dacă s-au modificat datele personale, în cazul schimbării domiciliului, ]n cazul atribuirii unui nou CNP; la deteriorarea actului de identitate; în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate; la expirarea sau revocarea interdicţiei titularului de a se afla în anumite localităţi; când fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului.

dan laurentiuMii de alte acte eliberate
Şeful DPCLEP Târgu-Jiu a mai declarat ieri faptul că în cursul anului 2014, pe linie de Stare Civilă s-au derulat următoarele activităţi: 1.150 de acte de naştere în dublu exemplar au fost înregistrate, 607 certificate de căsătorie, 765 acte de deces, au fost eliberate 887 certificate de căsătorie, alte 3.005 de naştere şi 1.002 de deces, înscrierea menţiunilor la un număr de 89 de documente reprezentând dosare de schimbare nume pe cale administrativă soluţionate, sentinţă civilă de stabilire filiaţie şi încuviinţare nume înscrisă în actele de stare civilă, declaraţii de recunoaştere paternitate, sentinţe judecătoreşti de tăgadă paternitate. Totodată, anul trecut, au fost soluţionate 32 de dosare de divorţ pe cale administrativă, fiind astfel eliberate 32 de certificate de divorţ în dublu exemplar. De asemenea, în 2014, s-au transcris un număr de 90 acte de stare civilă încheiate în străinătate.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here