2.000 de euro din fonduri europene pentru micii antreprenori! Cererile se primesc până vineri!

680

Doar până vineri seară, micii antreprenori se pot înscrie online pentru microgranturi din fonduri europene. Acestea sunt în sumă fixă de 2.000 euro pentru fiecare beneficiar.

Formularul electronic de înscriere pentru obţinerea de microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile este activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro. Etapa de înscriere pentru Măsura 1 de Microgranturi a început luni, 12 octombrie, de la ora 10.00 și se încheie vineri, 16 octombrie, ora 20.00, cu posibilitatea prelungirii termenului de înscriere până la epuizarea bugetului (până la atingerea unui număr maxim de 50.000 de beneficiari, pe principiul ,,primul venit, primul servit”). Înscrierea se face online, pe platforma granturi.imm.gov.ro. Prin OUG nr.130/2020, guvernul alocă o sumă de aproximativ 1 miliard de euro pentru sprijinul IMM-urilor, astfel: Microgranturi – ajutor în sumă fixă de 2.000 euro per beneficiar; Granturi pentru capitalul de lucru de până la 15% din cifra de afaceri la 2019, maximum 150.000 euro; Granturi pentru investiții, cu sume cuprinse între 50.000 euro si 200.000 euro. De microgranturile de 2.000 de euro pot beneficia și IMM-urile fără salariaţi, dar şi PFA-urile sau cabinetele medicale, pentru susţinerea cheltuielilor cu stocurile, chiriile sau pentru acoperirea datoriilor faţă de furnizorii de utilităţi. Valoarea totală a proiectului, așa cum apare în contractul/ decizia de finanțare, precum și valoarea cofinanțării UE este următoarea: 4,339,776,824.77 lei, din care finanțare FEDR de 3.751.034.368 lei. Data de începere a proiectului este 7 octombrie 2020 și se finalizează la data de 31 decembrie 2023. Linia de finanţare pentru microgranturi are o valoare totală de 100 milioane de euro şi prevede finanţarea a circa 50.000 de companii. Microgranturile se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia PFA/CMI pentru care începerea activităţii poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020; respectă condiţia de la art. 6, lit b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu excepţia beneficiarilor ajutorului de stat prevăzuţi la art. 3.2 alin (1), lit. b) şi c) din prezenta procedură; îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant; nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019; nu depăşesc plafonul de 800.000 euro pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here