194 de gorjeni cer restituirea taxelor de poluare la Finanţe

143

parcareDirecţia Generală a Finanţelor Publice (DGFP) Gorj informează contribuabilii că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17/10.01.2012, a fost publicată Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

La data intrării în vigoare a legii, 13.01.2012, se abrogă Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi Hotărârea Guvernului nr. 686/2008 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.

Pentru restituirea sumelor rezultate ca diferenţă între taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa finante3specială pentru autoturisme şi autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, contribuabilul gorjean va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent. Modelul cererii este prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr.9/2012 publicată în Monitorul Oficial nr.29/13 ianuarie 2012. „La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, precum şi copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora. În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul, documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, precum şi cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare”, a declarat Luminiţa Penciu, purtător de cuvânt al DGFP Gorj. Cererile depuse se soluţionează de către organul fiscal în termen de 45 de zile de la înregistrare. În perioada 16-17 ianuarie 2012, 194 de contribuabili au solicitat restituirea diferenţei între taxa pe poluare/taxa specială şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Noua taxă, calculată de Fisc

Instituită din această lună, noua taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule intervine cu ocazia înscrierii în evidenţele autorităţii competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de către primul proprietar din România şi atribuirea unui certificat de înmatriculare şi a numărului de înmatriculare; la repunerea în circulaţie a unui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri; la reintroducerea în parcul auto naţional a unui autovehicul, în cazul în care, la momentul scoaterii sale din parcul auto naţional, i s-a restituit proprietarului plătitor valoarea reziduală a taxei. „În vederea calculării taxei de către autoritatea fiscală, persoana fizică sau persoana juridică care intenţionează să efectueze înmatricularea sau prima transcriere a dreptului de proprietate, trebuie să prezinte, în copie şi în original, următoarele documente: cartea de identitate a vehiculului; documente care atestă dobândirea autovehiculului pentru care se solicită plata taxei de către contribuabil; în cazul autovehiculelor rulate achiziţionate din alte state, un document din care să rezulte data primei înmatriculări a acestora şi, după caz, declaraţia pe propria răspundere, precum şi rezultatul expertizei tehnice efectuate de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” ori rezultatul evaluării individuale efectuate. În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, în locul cărţii de identitate a vehiculului, va fi prezentat un document care să conţină elementele necesare calculului taxei de către organul fiscal”, a precizat purtătorul de cuvânt al DGFP Gorj, Luminiţa Penciu.

Taxa, plătită în lei şi calculată în euro

Taxa se calculează de către organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care poate fi organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe – în cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, ori organul fiscal în a cărui rază teritorială persoana fizică îşi are domiciliul fiscal în cazul persoanelor fizice. Valoarea în lei a taxei se determină pe baza cursului de schimb valutar al monedei euro stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pentru anul 2012, cursul este de 4,3001 lei/euro. Taxa se achită în lei de contribuabili, prin virament sau în numerar, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe sau îşi au domiciliul fiscal.

Izabella Plăstoi

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here