19 posturi vacante, la Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti

583

Continuă seria angajărilor la Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti. Unitatea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel: asistent medical generalist debutant – 2 posturi vacante – Secţia Pediatrie; asistent medical generalist debutant – 1 post vacant Secţia Cardiologie; asistent medical generalist debutant – 2 posturi vacante – C.P.U.; asistent medical generalist – 4 posturi vacante – C.P.U.; registrator medical debutant – 1 post vacant – Secţia A.T.I.; secretar debutant – 1 post vacant – Secţia A.T.I.; infirmieră debutantă – 1 post vacant – Compartiment Neonatologie; infirmieră debutantă – 1 post vacant – Secţia Obstetrică-Ginecologie; infirmieră debutantă – 1 post vacant C.P.U.; îngrijitor curăţenie – 1 post – vacant C.P.U.; brancardieri – 2 posturi – vacante C.P.U.; portar – 1 post vacant – Serviciul Administrativ; spălătoreasă – 1 post vacant – Serviciul Garderobă – Spălătorie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale, diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate, pentru posturile de asistent medical generalist; pentru postul de infirmieră debutantă – diplomă de absolvire a şcolii generale sau liceu şi curs de infirmiere absolvit – fără vechime; pentru posturile de registrator medical debutant – diplomă de absolvire studii medii şi să deţină certificat/atestat/adeverinţă absolvire cursuri de competenţă operator calculator; pentru postul de secretar debutant – diplomă de studii medii; pentru posturile de brancardier – diplomă de studii medii şi curs de prim – ajutor; pentru postul de portar – certificat de calificare profesională pentru exercitarea profesiei de portar/agent de pază şi să deţină atestat privind absolvirea cursului de calificare profesională pentru exercitarea profesiei de agent de pază; pentru postul de spălătoreasă – diplomă de absolvire a şcolii generale sau liceu.
Condiţiile de vechime pentru participarea la concurs sunt: asistent medical generalist – minimum 6 luni vechime în domeniu sau adeverinţă de susţinere a examenului de asistent medical generalist debutant; asistent medical generalist debutant – fără vechime; registrator medical debutant – fără vechime; secretar debutant – fără vechime: pentru postul de portar – fără vechime; pentru postul de spălătoreasă – fără vechime; pentru postul de brancardier – fără vechime.

Concurs în luna ianuarie
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 08 ianuarie 2018, ora 09.00: proba scrisă; 11 ianuarie 2018, ora 09.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedeascăstarea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc de Urgenţă din Târgu-Cărbuneşti, Judeţul Gorj, str. Eroilor nr. 51, telefon: 0253/378.165; e-mail: sp_carb@yahoo.com.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here