19 candidaţi îşi doresc postul de jurist la Primăria Târgu-Jiu

244

Postul de consilier juridic debutant din cadrul aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Târgu-Jiu a fost râvnit de 20 de candidaţi, însă după analizarea dosarelor de concurs depuse, doar 19 îşi continuă cursa pentru obţinerea postului vacant.

Singura condiţie specifică impusă candidaţilor pentru obţinerea postului de consilier juridic debutant la Primăria Târgu-Jiu a fost de deţinere a unei diplome de licenţă în domeniul Ştiinţelor Juridice, specializarea Drept. Cu toate acestea, din cele 20 de dosare primite, unul dintre candidaţi a fost respins în urma analizării documentaţiei depuse. Motivul respingerii era legat de faptul că cel care îşi dorea funcţia de jurist nu îndeplinea singura condiţie specifică, şi anume aceea referitoare la absolvirea studiilor universitare. Astfel, în cursa pentru postul vacant au mai rămas 19 candidaţi ce au fost declaraţi “Admişi” la analiza dosarelor şi care urmează ca săptămâna viitoare să susţină proba scrisă a concursului.
Mai precis, examenul scris va avea loc pe 7 iulie, de la ora 10.30, la sediul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu. Cei care vor trece de proba scrisă vor susţine interviurile pe 10 iulie. Până atunci, toţi cei 19 candidaţi ale căror dosare le-au fost acceptate au la dispoziţie o bibliografie pe care trebuie să o consulte pentru a putea trece cu brio de examene, urmând ca postul de consilier juridic debutant să fie ocupat de cel care va obţine nota cea mai mare dintre cei 19 înscrişi în concurs.
Bibliografia de concurs cuprinde: Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei; Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice; Legea nr. 24/2000privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here