164 de persoane vor să fie Asistent Maternal Profesionist

300

În acest moment la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj sunt înregistrate 164 de persoane care au depus dosare şi se află în aşteptare pentru a fi atestate ca – Asistent maternal profesionist (AMP). Atestatul de asistent maternal profesionist se eliberează pentru o perioada de 3 ani.

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile legii, care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament sau în încredinţare. La ora actuală, la nivelul judeţului nostru sunt peste 160 de persoane care aşteaptă să fie atestate. „La nivelul DGASPC Gorj sunt înregistrate 164 de persoane care au depus dosare şi se află în aşteptare pentru a fi atestate ca – Asistent maternal profesionist (AMP). Atestatul de asistent maternal profesionist se eliberează pentru o perioada de 3 ani”, confirmă Gherghe Zisu, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului Gorj.
În atestat sunt menţionate datele de identitate ale titularului, durata de valabilitate a atestatului, numărul maxim de copii care pot fi primiţi simultan în plasament sau în încredinţare, grupa de vârstă şi sexul acestora, precum şi capacitatea titularului de a îngriji copii cu handicap / dizabilităţi, infectaţi HIV sau bolnavi SIDA.
Plasamentul sau încredinţarea unui număr de copii mai mare decât cel prevăzut în atestat este interzisă, cu excepţia cazului în care copiii daţi în plasament sau încredinţaţi sunt fraţi.

Obligaţiile asistentului maternal
Conform legislaţiei în vigoare, asistentul maternal profesionist are următoarele obligaţii privind copiii primiţi în plasament sau încredinţaţi: a) să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase fizice, psihice, intelectuale şi afective a acestora; b) să asigure integrarea copiilor în familia sa, aplicându-le un tratament egal cu al celorlalţi membri ai familiei; c) să asigure integrarea copiilor în viaţa socială; d) să contribuie la pregătirea reintegrării copiilor în familia lor naturală sau la integrarea acestora în familia adoptivă, după caz; e) să permită specialiştilor serviciului public specializat pentru protecţia copilului sau organismului privat autorizat supravegherea activităţii sale profesionale şi evaluarea evoluţiei copiilor; f) să asigure continuitatea activităţii desfăşurate şi în perioada efectuării concediului legal de odihnă, cu excepţia cazului în care separarea de copiii plasaţi sau încredinţaţi pentru această perioadă este autorizată de către angajator; g) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le primeşte cu privire la copii.

Condiţii necesare pentru a putea fi Asistent Maternal Profesionist
Conform HG 679/2003 pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: a) au capacitate deplină de exerciţiu; b) prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi; c) au în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament sau în încredinţare; d) au urmat cursurile de formare profesională organizate de serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here