16 cultivatori de tomate vor subvenţii de la Direcţia Agricolă Gorj

620

Un număr de 16 legumicultori din judeţul Gorj au depus cereri la Direcţia Judeţeană pentru Agricultură în vederea cultivării de tomate în ciclul I urmând astfel ca fiecare să primească o subvenţie de 3.000 de euro pe an, dacă întrunesc toate condiţiile legale.

„În această perioadă au loc verificări în teren la cultivatorii care s-au înscris în program. Inspectorii de control au verificat toate solariile unde sunt cultivate tomate. Documentele doveditoare întocmite vor fi ataşate la dosarele înregistrate la noi, urmând a fi folosite când vor fi virate subvenţiile agricole. În anii trecuţi era un număr aproape dublu de solicitări”, a declarat Petra Ochişor, directorul Direcţiei pentru Agricultură Gorj. Aceasta a precizat că primele tomate cultivate în serele din Gorj vor apărea pe piaţă la începutul lunii iunie, majoritatea provenind de la solarii din Drăguţeşti şi Băleşti.
Valoarea ajutorului de minimis este de 3.000 euro/beneficiar/an, iar sumele se plătesc într-o singură tranşă. Potențialii beneficiari sunt: producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014, valabil în anul de comercializare a producției de tomate; producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008; producătorii agricoli persoane juridice.
Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate: să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minim 1000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator inscripționată ,,Program susținere tomate, 2019“ și să menționeze numărul cererii depuse pentru obținerea finanțării; să obțină o producție de minim 2 kg tomate/mp; să fie înregistrați în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere; să facă dovada producției realizate potrivit prevederilor lit. a) și b) prin documente justificative privind comercializarea producției. Documentele justificative, respectiv bonul fiscal/factura/fila/filele din carnetul de comercializare, care să ateste comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate se depun la DAJ Gorj până la data de 27 decembrie 2019, inclusiv.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here