150 de taloane se întorc lunar la Casa de Pensii Gorj

841

Pe motiv că titularii fie nu sunt găsiţi acasă, fie au decedat, media lunară a taloanelor de pensie care se întorc la Casa Judeţeană de Pensii Gorj se situează la numărul de 150. Conform OUG numărul 26/2006, care modifică şi completează Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, este suspendată plata banilor către acei beneficiari de pensii care nu îşi ridică taloanele trei luni consecutiv. Dacă destinatarul talonului nu va fi găsit la domiciliu, i se va lăsa un aviz pe baza căruia, până în penultima zi lucrătoare a lunii, îşi va putea, totuşi, ridica talonul de la oficiul poştal menţionat în aviz sau la cel în raza căruia domiciliază. Distribuirea documentelor se face la adresa înscrisă pe ele, fiind înmânate, după caz, fie destinatarilor, fie persoanelor mandatate cu procură specială autentică ori curatorului. Taloanele de pensie care nu sunt distribuite de oficiile poştale sunt returnate lunar la casele de pensii, iar beneficiarii le pot solicita de la acestea. Pentru pensionarii ale căror taloane au ajuns la Casa Judeţeană de Pensii, cu menţiunea lipsă domiciliu, mai mult de trei luni consecutiv, plata drepturilor băneşti se suspendă. Reluarea se poate face la cerere, începând cu luna următoare depunerii solicitării.
“Media lunară a taloanelor de pensie restituite de către Poşta Română se situează la 150 de astfel de documente”, transmite conducerea CJP Gorj. La primirea talonului, titularul sau mandatarul are obligaţia să prezinte salariatului poştal actul de identitate – buletinul sau cartea de identitate – şi trebuie să completeze rubricile de pe cupon referitoare la data la care titularul primeşte talonul, semnătura de primire a acestuia, seria şi numărul actului de identitate al titularului sau mandatarului, numărul procurii, emitentul şi data emiterii.
Izabella Molnar

1 COMENTARIU

Lasă un răspuns la Andreea Renunțați la răspuns

Please enter your comment!
Please enter your name here