125 de asistenţi, 150 de infirmieri şi 13 medici asigură asistenţa medicală în centrele DGASPC

294

În căminele şi centrele subordonate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj îşi desfăşoară activitatea 125 de asistenţi medicali, 150 de infirmiere şi 13 medici. Aceştia deservesc 645 de beneficiari din centre. Alte peste două mii de persoane aflate în evidenţa serviciilor de evaluare complexă primesc îngrijiri tot de la acest personal.

Pe fondul crizei de asistenţi medicali din sistemul sanitar, o analiză a situaţiei privind asigurarea asistenţei medicale în centrele subordonate Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj, arată că şi aici ar mai fi nevoie de angajări. „La ora actuală, DGASPC Gorj, are angajaţi 125 asistenţi medicali, 13 medici şi 150 de infirmiere. Aceştia deservesc un număr de 645 de beneficiari, copii şi adulţi aflaţi în centrele de servicii comununitare pentru copii şi în complexele de îngrijire şi recuperare-reabilitare adulţi, dar şi 1.069 copii evaluaţi anual de serviciul de evaluare complexă şi 1.091 adulţi aflaţi în evidenţele serviciului de evaluare complexă a presoanei adulte cu handicap”, confirmă Minodora Ianc, Compartimentul de Relaţii cu Publicul din cadrul DGASPC Gorj.
Dat fiind numărul mare al beneficiarilor deserviţi de cadrele medicale menţionate, necesitatea întăririi asistenţei medicale este incontestabilă.
Din păcate, subfinanţarea asistenţei sociale îngreunează, dacă nu chiar împiedică, noile angajări în sistem.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here