103 hotărâri bune – Consiliul Local Motru, la vremea bilanţului pe 2010

290

IMG_0367Din ianuarie până în decembrie 2010, Consiliul Local al municipiului Motru a avut 12 şedinţe ordinare şi cel puţin încă atâtea şedinţe de îndată sau extraordinare, prilej cu care a dat 108 hotărâri. Dintre acestea, 103 hotărâri au realizat şi condus activitatea administraţiei publice locale în anul 2010.

O hotărâre a fost revocată, fără să producă efecte juridice, iar patru hotărâri sunt în curs de rezolvare, urmând ca, într-un timp relativ scurt să poată fi adăugate celorlalte hotărâri în derulare. Nicio hotărâre nu a fost revocată sau analizată de instituţia prefectului.

Obiectul hotărârilor adoptate de Consiliul Local Motru în anul 2010

Pentru a simplifica procedurile de analiză şi de participare a consilierilor la actul decizional al puterii locale, s-a convenit ca nici un consilier să nu poată face parte din mai mult de două comisii; toate comisiile să beneficieze de consultanţa aparatului propriu al primarului, iar atunci când sunt în discuţie probleme de interes public major, comisiile să lucreze împreună, fiind solicitată prezenţa primarului şi ale specialiştilor. Preşedintele de şedinţă a fost ales pentru o perioadă standard de trei luni, preşedinţia fiind atribuită, pe rând, tuturor celor patru partide Picture 005reprezentate în Consiliul Local Motru. Obiectivele Consiliului Local au fost: economice – bugetul şi diversele licitaţii de lucrări, finanţate de la Consiliul Local; organigramele; externalizările şi restructurările de servicii; gestionarea domeniului public şi privat; administrarea şcolilor şi spitalului; organizarea programelor culturale, sportive şi şcolare; organizarea activităţilor de salubritate; producere şi distribuire agent termic; alimentare cu apă potabilă şi integrarea concomitentă a municipalităţii în programele judeţene.

Consiliul Local Motru s-a mai ocupat de analiza şi dezvoltarea planurilor de perspectivă în domeniul edilitar, economic şi social, organizarea unor manifestări pentru persoanele vârstnice şi tinere, îngrijindu-se ca prin intermediul publicaţiei lunare, Monitorul de Motru, toate amănuntele acestei laborioase activităţi să fie cunoscute de cetăţeni.

Dorin Hanu şi-a făcut un obicei din a prezenta la începutul fiecărei şedinţe rata de ducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local şi a avizelor pentru fiecare şedinţă de plen şi fiecare hotărâre în parte, în aşa fel încât iniţiatorii de proiect să ştie ce s-a întâmplat cu iniţiativa lor, iar primarul să poată determina punerea în aplicare a unor hotărâri care necesită multe agremente în momentul adoptării. Din această cauză, tensiunile în interiorul Consiliului Local Motru nu există, chiar dacă lupta politică este uneori destul de ascuţită.

Constantin Bunilă

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here