10 ani de la înfiinţarea Clubului de turism C.N.E.T.

524

jghjgv-012La Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu funcţionează din anul 2002 un club de turism al elevilor şi cadrelor didactice pasionate de acest domeniu. Printre obiectivele clubului de turism, se numără interacţiunea şi comunicarea dintre profesori şi elevi, activităţile în cadrul clubului desfăşurându-se într-un mod atractiv.

Ideea care a stat la baza înfiinţării acestui club de turism a fost aceea de a aprofunda anumite aspecte practice, dar şi teoretice, referitoare la activitatea de turism din România şi nu numai, precum şi de a da un caracter organizatoric diverselor activităţi desfăşurate de membrii cercului. „Printre acţiunile desfăşurate în cadrul clubului de turism, care anul acesta va împlini 10 ani de la înfiinţare se numără organizarea de excursii aplicative sau tematice cu vizitarea de obiective turistice atractive din judeţul nostru şi din ţară, participarea la acţiuni omagiale, dar şi diverse alte activităţi practice”, ne-a declarat domnul profesor de geografie Valter Ileanu, coordonatorul clubului de turism de la Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu” şi un pasionat al acestor SIGLAactivităţi. Formele de turism sunt definite în funcție de mai multe criterii precum: distanța, durata, proveniența turiștilor, numărul practicanților, gradul de organizare, modul de desfășurare, mijloacele de transport utilizate, vârsta turiștilor. Despre potențialul turistic al României, prof. Valter Ileanu, cel care a predat şi un curs opţional de „geografia turismului”, crede că acesta „constituie o componentă esențială a ofertei turistice şi o condiție indispensabilă a dezvoltării turismului. Prin dimensiunile și diversitatea elementelor sale, prin valoarea și originalitatea acestora, el reprezintă motivația principală a circulației turistice. Atracția turistică este motivul fundamental și imboldul inițial al deplasării către o anumită destinație turistică. O zonă sau un teritoriu prezintă interes în măsura în care dispune de elemente de atracție a căror amenajare poate determina o activitate de turism. Din această perspectivă, potențialul turistic al unui teritoriu poate fi definit la modul general, prin ansamblul elementelor ce se constituie ca atracții turistice și care se pretează unei amenajări pentru vizitarea și primirea călătorilor”. Straja, Voineasa, Păltiniş, Semenic, Geoagiu Băi, Sibiul sau Alba Iulia sunt doar câteva dintre obiectivele turistice vizitate în ultimii ani de membrii Clubului de turism de la Colegiul Naţional “Ecaterina Teodoroiu” Târgu-Jiu, despre care aceştia şi-au notat în jurnalele de călătorie informaţii privind localizarea, obiective turistice şi istorice ce pot fi vizitate, aspecte referitoare la climă, relief şi multe altele.

Staţiunea Straja din Munţii Vâlcan

foto corectDespre această staţiune turistică localizată în judeţul Hunedoara, ştim că este situată la o altitudine de 1445 metri, în inima Munţilor Vâlcan, în zona Valea Jiului, la aproximativ 8 km de municipiul Lupeni. În Straja sunt amenajate nouă pârtii de schi, fiecare fiind echipată cu instalaţie de transport pe cablu (teleschi). Patru dintre acestea beneficiază şi de instalaţie de nocturnă, făcând astfel posibilă utilizarea pârtiilor până seara târziu. Pe lângă atracția turistică de care se bucură, masivul Straja este renumit și pentru încărcătura istorică și religioasă a locului. În memoria eroilor neamului s-a hotărât ridicarea unei cruci. Imediat după construirea crucii, iniţiatorul acestui proiect, a hotărât împreună cu Episcopia Aradului să ridice un Schit lângă Cruce care să aducă pioșenie locului. Din anul 2006 intrarea în Schitul Straja se face printr-un tunel lung de 50 de metri pe pereții căruia este pictat în întregime Calendarul Bisericesc și scene din Vechiul și Noul Testament.

În Ţara Loviştei, la Voineasa

Comuna şi Staţiunea Voineasa sunt situate în depresiunea Ţara Loviştei, pe Valea Lotrului (afluent al Oltului), la poalele Munţilor Lotrului (Carpaţii Meridionali). Localitatea Voineasa este situată într-o depresiune, la o altitudine de 650 m, pe Valea Lotrului – valea principală care drenează longitudinal zona şi care prezintă o reţea secundară alcătuită din văile Mănăileasa şi Voineşiţa. Culmile munţilor înconjurători sunt dispuse paralel, pe direcţie V-E. Majoritatea acestora se caracterizează printr-un „relief domol, cu vârfuri larg rotunjite, acoperite cu păşuni”. Înălţimea maximă a Munţilor Lotrului este atinsă de vârful Stefleşti – 2.244 m.

Pe urmele lui Constantin Noica, la Păltiniş

Unul dintre obiectivele preferate ale membrilor Clubului de turism de la Colegiul Naţional „Ecaterina Teodoroiu” este Staţiunea Păltiniș, întemeiată de Societatea Carpatină Ardeleană a Turiştilor – SKV (Siebenbürgischer Karpatenverein) în 1894, fiind şi cea mai veche staţiune montană din România. Aceasta este situată pe coasta de nord-est a munţilor Cindrel (Carpaţii Meridionali), în mijlocul unei păduri de conifere, la 32 km SV de Sibiu, de care este legată printr-o şosea modernizată. Este staţiunea montană situată la cea mai mare altitudine (1442m) din ţară. Un important obiectiv turistic în staţiune îl constituie Schitul, o biserică de lemn ridicată în deceniul trei al secolului XX unde se află mormântul filozofului român Constantin Noica.

Piatra Goznei din Semenic

Stațiunea turistică Semenic este situată în munții cu același nume. Munţii Semenicului reprezintă cea mai importantă subunitate a Munților Banatului. Fac parte din grupa sudică a Carpaților Occidentali, culminând cu vârful Piatra Goznei (1447 metri) și vârful Semenic (1445 metri). Elevii Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu” au petrecut momente deosebite la Complexul turistic ce se găsește la peste 1400 m altitudine, între vârfurile Piatra Goznei și Semenic. Obiective turistice: Biserica din sec. XIX-lea, în apropiere stațiunile climaterice Trei Ape, Crivaia, Satul de Vacanță Garana, Orașul Reșița.

Băile termale „Germisara” de la Geoagiu Băi

Localitatea Geoagiu este situată la confluenţa cursului inferior al râului Geoagiu cu râul Mureş, într-o depresiune formată din ultima ramificaţie a Munţilor Metaliferi. Din punct de vedere arheologic, comuna Geoagiu este cunoscută prin vechea aşezare dacică Germisara. Băile termale romane (Germisara) se păstrează aproape în aceeaşi formă ca şi în antichitate, fiind construite în actuala localitate Geoagiu Băi, într-un promontoriu circular cu diametrul de 90-95 m. Băile au funcţionat în două faze (Germisara şi ulterior Termele Dodonei).

Oraşul Sibiu, capitală europeană

Municipiul Sibiu este unul din cele mai importante oraşe din Transilvania cu un remarcabil potenţial de dezvoltare economică, avantajat şi de poziţionarea sa pe Coridorul IV Paneuropean şi beneficiind de un modern Aeroport Internaţional. Localitatea se situează la 45°47′ latitudine nordică şi 24°05′ longitudine estică. Altitudinea faţa de nivelul mării variază între 415 m în Oraşul de Jos şi 431 m în Oraşul de Sus. Oraşul se află în zona temperat-continentală, cu influenţe termice datorate zonei depresionare şi a munţilor care îl înconjoară la sud şi sud-vest. Sibiul are un număr mare de muzee, organizate în jurul a două complexe – Muzeul Național Brukenthal și Complexul Național Muzeal ASTRA.

În Cetatea Unirii, la Alba Iulia

Pe 1 Decembrie 2011, la Alba Iulia, în Cetatea Unirii, elevi ai Colegiului Naţional „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu, membri ai Cercului de turism şi membri ai Cercului Cultul Eroilor “Ecaterina Teodoroiu”, au participat la manifestările prilejuite de aniversarea a 93 de ani de la Marea Unire. Cu toţii au dus acolo, la Alba Iulia, gânduri de bine, mândria de a fi români şi omagiul gorjenilor care şi-au jertfit viaţa în Primul Război Mondial pentru idealul Marii Uniri. Alba Iulia, mai demult Bălgrad este un municipiu situat pe malul râului Mureș, reședința județului Alba. La Alba Iulia a avut loc Marea Adunare Națională de la 1 Decembrie 1918, care a stat la baza înfăptuirii unirii Transilvaniei și a Banatului cu Regatul României. Principalele obiective turistice care sunt situate în interiorul fortificației sunt: Catedrala Reîntregirii, Muzeul și Sala Unirii, Grupul Statuar al Corifeilor Unirii, Biblioteca Batthyaneum, Catedrala Romano-Catolică, Celula lui Horea, Cloşca și Crişan, situată în ansamblul arhitectural al porții a 3-a a cetății, Palatul Apor, Palatul Principilor, Universitatea 1 Decembrie, Obeliscul ridicat în memoria lui Horea Cloşca şi Crişan, Traseul Celor Trei Fortificaţii – incluzând Poarta Castrului Roman, Statuia Ecvestra a Voievodului Mihai Viteazul, Monumentul închinat memoriei lui Avram Iancu, Monumentul Custozza, Biserica de lemn a primei mitropolii ortodoxe a Ardealului ctitorită de voievodul Mihai Viteazul, Busturile Regelui Ferdinand şi al Reginei Maria şi multe altele.

* * *

Nu putem încheia aceste rânduri fără a preciza că membrii cercului nostru de turism au în vedere şi o serie de obiective concrete pentru următorii ani, vorbind aici despre promovarea staţiunilor şi zonelor de interes turistic din România, protecţia şi conservarea mediului, precum şi propunerea unor trasee turistice atractive pentru dezvoltarea turismului regional.

Andreea Denisa VLĂDULESCU

1 COMENTARIU

  1. O rusine de om acest ileanu. Nu stiu cum poate fi numit dascal un astfel de om, care vine in halul in care vine in fata elevilor. E aiurea ca inca mai preda in ecaterina si distruge si alti elevi. Rusine

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here