10.572 de zilieri pentru Gorj

240

Tot mai mulţi gorjeni aleg să lucreze cu ziua, în lipsa unui loc de muncă stabil. Peste 10.000 de cetăţeni din judeţ au fost înregistraţi ca lucrători cu statut de zilieri, iar 22 de registre pentru evidenţa acestora au fost eliberate societăţilor comerciale.

Potrivit conducerii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Gorj, peste 10.000 de zilieri au fost înregistraţi la nivelul judeţului nostru. “Activitatea compartimentului Administrare şi Monitorizare zilieri se bazează în principal pe respectarea prevederilor Legii 52/2011, modificată şi completată privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi a normelor de aplicare a acesteia. În semestrul I al anului curent, s-au eliberat de la casieria instituţiei un număr de 22 registre de zilieri. Conform art. 7 alin. (2) din Legea 52/2011, modificată şi completată, beneficiarii de lucrări au obligaţia să depună până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni la Inspectoratul Teritorial de Muncă un extras al Registrului de evidenţă a zilierilor conţinând înregistrările din luna precedentă. În primele şase luni ale lui 2015 au depus extrase după registre un număr de 40 societăţi conţinând înregistrări ale acestei perioade. De asemenea, au fost înregistrate 10.572 poziţii-zilieri din Registrele de evidenţă ale zilierilor depuse lunar la ITM Gorj”, a declarat George Romanescu, inspectorul-şef al ITM Gorj.
Conducerea judeţeană a ITM atenţionează patronii din Gorj asupra faptului că aceştia din urmă nu pot angaja ca zilieri minorii mai mici de 16 ani, iar persoanele angajate nu pot fi folosite la muncă mai puţin de o zi şi mai mult de 90 de zile. Totodată, durata zilnică de executare a activităţii unui zilier nu poate depăşi 12 ore, respectiv şase ore pentru lucrătorii minori care au capacitate de muncă. Operatorii economici din Gorj care folosesc lucrători fără să fie înregistraţi în Registrul de evidenţă a zilierilor sau fără a respecta prevederile legii cu privire la durata zilei de muncă sau la sănătatea şi securitatea în muncă riscă amenzi de până la 6.000 de lei. De asemenea, beneficiarii care folosesc zilieri pentru alte activităţi decât cele reglementate din punct de vedere legal se sancţionează cu amenzi cuprinse între 10.000 şi 20.000 de lei.
Miile de zilieri gorjeni au prestat activităţi de întreţinere şi curăţenie, agricultură şi silvicultură, colectarea produselor forestiere şi nelemnoase din flora spontană, activităţi de curăţenie a păşunilor, prelucrarea şi conservarea fructelor de pădure, plantare puieţi, curăţare şi sortare ciuperci, zootehnie, activităţi de publicitate, manipulare marfă.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here