10.000 de lei pentru Școala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu”

285

Potrivit unei hotărâri din cadrul ultimei şedinţe ordinare a Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, 10.000 de lei au fost alocaţi din bugetul propriu, în bugetul propriu al Școlii Gimnaziale „Alexandru Ștefulescu” Târgu Jiu, pentru amenajarea sălii de sport și a vestiarelor. Şcoala Gimnaziala „Alexandru Ştefulescu” a solicitat Primăriei Municipiului Târgu Jiu virarea de credite în suma de 10.000 de lei pentru executarea lucrărilor de reparații a vestiarelor din sala de sport, acestea fiind într-o stare de degradare avansată şi a grupurilor sanitare, nefuncționale din cauza rețelei de canalizare.
“Având în vedere adresa nr. 8623/03.03.2017 a Școlii Gimnaziale „Alexandru Ștefulescu” Târgu Jiu prin care solicită alocarea sumei de 10.000 de lei pentru amenajarea sălii de sport și a vestiarelor, propunem virarea de credite bugetare din bugetul propriu al municpiului Târgu Jiu de la capitolul 65.02.04.01-20.02 învățământ-reparații curente, în bugetul propriu al unității de învățământ”, conform referatului întocmit de specialiştii Serviciului Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Târgu-Jiu.
Prevederile hotărârii vor fi duse la îndeplinire de Direcția Juridică și Administrație Publică, Direcția Economică, Serviciul Buget, Financiar-Contabilitate, Direcția Tehnică și Managementul Calității, Serviciul Investiții, Direcția Publică de Patrimoniu Târgu Jiu și Școala Gimnazială “Alexandru Ștefulescu” Târgu-Jiu. Contractarea și decontarea contravalorii lucrărilor de reparații se va face de către unitatea de învăţământ.
Mădălina Roşu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here